TIDSKLEMMA: Stress og tidsklemme-debatten ruller og går i VGs flater, etter at Kamille-redaktør Madeleine Strand skrev om kvinner som sykemelder seg som følge av stress i innlegget «Jeg har skulket jobben. Det må vi snakke litt om». (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: VG Scanpix

Debatt

Hvem skal fikse «tidsklemma»?

Jeg tror det fortsatt er mulig å klare både jobb og småbarnsperiode om du legger opp til at det er en fase i livet hvor helger og ferier er tiden for å hente seg inn - ikke for å realisere seg selv.

BEATE FAHRE , uavhengig pensjonsrådgiver/ daglig leder

Mira Kahn spør i sitt debattinnlegg i VG 4. november om noen kan fikse tidsklemma. «Ja det hadde vært fint» tenkte jeg.

Jeg kjenner at det til tider kan være krevende å få nok tid til å rekke alt som skal skje. Jobben skal utføres, foreldremøter deltas på og tenåringen trenger hjelp til å forstå andregrads ligningen i matematikk.

Døgnet har som kjent bare 24 timer. Full jobb legger beslag på ca. 8 av disse timene. Lang reisevei krever et par timer i tillegg. Andregradsligningene til tenåringen tar noe av tiden etter middagen, og så er det andre sysler i hus og hjem som krever litt. 

Heldigvis har jeg en mann som tar sin del av jobben for å få vår felles husholdning til å fungere sånn passe greit. Jeg har ingen «belastning» med fritidsaktivitetene til tenåringen med unntak av en kioskvakt en lørdag i løpet av året. Men når min gamle mor blir akuttinnlagt på sykehus samme helg som fotballcupen hvor jeg har kioskvakt – da kjenner jeg på at 24 timer i døgnet ikke alltid er tilstrekkelig. 

Da jeg leste videre i innlegget fra Mira Kahn, så skjønte jeg at det ikke var min «tidsklemme» hun tenkte på. 

Hun skriver om småbarnsforeldres hektiske tilværelse. Og ja – det er hektisk i småbarnsperioden også – det husker jeg godt. Ekstra hektisk husker jeg det var i den perioden jeg var helt alene med to små som måtte leveres og hentes i hver sin barnehage.

Kahn kommer i sitt innlegg med noen forslag som hun tenker kan hjelpe småbarnsforeldre.

Jeg tror hun kan ha rett i at å jobbe 80 % i småbarnsperioden kan gi mindre stress for både voksne og barn. 

Beate Fahre.

les også

Kan noen fikse tidsklemma?

I en periode av småbarnsfasen jobbet jeg redusert. Tok fri hver onsdag og fikk delt opp uken. Det ga en bedre balanse i hverdagen for alle. Husker det var litt trangere økonomisk i den perioden jeg jobbet 80 %. Redusert arbeidstid ga selvfølgelig redusert inntekt. Men jeg angrer ikke på at vi prioriterte bort både ferier og nye møbler for at vi kunne få en bedre balanse i hverdagen. Barna opplevde ikke ferie i utlandet før skolealder. Vet også at den perioden med redusert inntekt vil gi meg litt reduksjon i pensjon i fremtiden. Men det skal jeg klare å planlegge for. 

Også i dag er det er slik at arbeidstakere med omsorg for små barn i de fleste tilfeller har rett til redusert arbeidstid dersom de ønsker det. Men den reduserte arbeidstiden betyr naturligvis også redusert lønn

Forslaget til Kahn er at småbarnsforeldre skal få jobbe 80 % og motta 100 % i lønn. Det er et forslag jeg ikke kan støtte. Hvem skal betale for småbarnsforeldres ekstra fritid? Næringslivet kommer ikke til å plukke opp regningen for dette.

Småbarnsforeldre har mange fordeler i dag – både i velferdssystemet og i arbeidslivet. Hvis arbeidsgivere skal pålegges ennå mer tilrettelegging og kostnader for ansettelse av småbarnsforeldre så tror jeg det kan resultere i at småbarnsforeldre blir lite attraktive på arbeidsmarkedet.

Tenker Kahn at velferdssamfunnet – som i praksis betyr alle vi skattebetalere – skal betale for ekstra fritid til småbarnsforeldre? Vårt velferdssystem er allerede overbelastet og det kjøres innsparinger på mange områder – blant annet i helsevesenet og eldreomsorgen. 

les også

Det evinnelige heltidsmaset

Min gamle mor ble akuttinnlagt med blodforgiftning. Hun ble forsøkt kastet ut av sykehuset mens hun ennå var under kritisk og intravenøs behandling. Det er dyrt å ha folk på sykehus i Norge og de eldre skal ikke tilbake i arbeid som gir penger i statskassen.

I vårt velferdssamfunn blir kritisk syke eldre mennesker behandlet som en pakke som kastes mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene de bor i. Det skal spares – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. 

Den hjerteløse og diskriminerende behandlingen eldre får i vårt velferdssamfunn når de trenger kritiske helsetjenester er sjokkerende. Dette er faktum i det velferdssamfunnet hvor Kahn mener at fellesskapet skal plukke opp enda mer av regningen for at småbarnsforeldre skal få en mindre stresset hverdag. 

Jeg vet det er krevende å levere og hente barn og samtidig ha full jobb.  Men jeg har problemer med å se at det er tøffere nå enn det var da jeg hadde små barn, full jobb og lang pendlervei. 

Livet må leves i faser sa en klok dame til meg engang. Det tror jeg hun har helt rett i. I småbarnsfasen er det stort sett jobb og barn som kan prioriteres. Jeg tror det fortsatt er mulig å klare både jobb og småbarnsperiode om du legger opp til at det er en fase i livet hvor helger og ferier er tiden for å hente seg inn - ikke for å realisere seg selv. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder