ILLIBERALT: – Den polske regjeringen vil sikre seg full kontroll over domstoler og medier; demontere helt avgjørende deler av demokratiets arkitektur, skriver kronikkforfatteren. Foto: AGENCJA GAZETA / X02731

Debatt

De polske dommernes livsviktige marsj

Polske dommere og advokater demonstrerer i Warszawa på lørdag, for sin uavhengighet. Men de gjør det kanskje mest av alt for å redde den polske rettsstaten.

GUNNAR M. EKELØVE-SLYDAL, fagsjef, Den norske Helsingforskomité

Lørdagens demonstrasjoner er ventet å bli store. Det er stor internasjonal tilstedeværelse, med deltakelse fra lederen for den europeiske dommerforeningen og dommere fra et 20-talls europeiske land. Fra Norge deltar blant annet Advokatforeningen, Amnesty International, Dommerforeningen, Helsingforskomiteen og Raftostiftelsen.

Vi skal marsjere sammen med de polske aktivistene, advokatene og dommerne som kjemper en innbitt kamp for å redde den polske rettsstaten.

Så hva er det egentlig som står på spill, og som er så viktig å protestere mot at polske dommere og dommere fra hele Europa marsjerer fra den polske Høysterettsbygningen til nasjonalforsamlingen – ikledd sine dommerkapper?

Gunnar M. Ekeløve-Slydal. Foto: NHC

les også

Polen beskylder Putin for Stalin-propaganda

Mange har fått med seg at polsk politikk tok en skarp høyresving etter president- og parlamentsvalgene i 2015. Lov- og rettferdspartiet har satt en ultranasjonal og kristenkonservativ dagsorden.

Nestekjærlighet er byttet ut med fiendtlighet mot de som er eller tenker annerledes.

Men jeg er ikke i Warszawa for å protestere mot regjeringens politikk når det gjelder familiespørsmål, flyktninger og seksuelle minoriteter. Jeg er dypt uenig i denne politikken, som svekker rettighetene til minoriteter og kvinner.

Men noe enda mer dramatisk står på spill.

Regjeringen endrer ikke bare politikken i feil retning. Den vil sikre seg full kontroll over domstoler og medier; demontere helt avgjørende deler av demokratiets arkitektur. Den vil sentralisere og sementere makten.

Regjeringen vil ikke ha medienes kritikk og granskning og den vil ha seg frabedt at domstoler kan stoppe lovforslag og politikk som er i strid med grunnloven, EU- eller folkeretten.

les også

Valgseier for høyrepopulistiske PiS

EUs domstol stoppet forsøket på å pensjonere store deler av dommerstanden for å kunne innsette nye vennlig innstilte dommere. Nå er regjeringens plan B i sving. Den går ut på å stille dommere som uttrykker bekymring for rettsstaten, som anvender EU- eller folkeretten eller som rett og slett dømmer «feil» i regjeringens øyne, for disiplinærdomstoler.

Polen har Europas mektigste justisminister. Zbigniew Ziobro setter inn sine egne folk i det nye systemet for «å ta» dommere som utfordrer linjen hans. Siden april 2018 har han hatt makt til å utnevne en egen disiplinær-kommissær som kan etterforske enhver av Polens nesten 10 000 ordinære dommere.

Han har også hatt mulighet til å fjerne og innsette presidentene i distrikts-, regionale- og ankedomstoler. Disse styrer hvilke dommere som blir plassert i ulike divisjoner og hvordan saker blir fordelt.

Tro det eller ei: justisminister Ziobro er også landets riksadvokat. Han utnevner statsadvokatene og kan intervenere i alle saker.

En av dem som har størst ansvar for å verne rettsstaten, er blant de mest ivrige etter å demontere den.

Polen er medlem av EU, Europarådet og mange andre internasjonale organisasjoner som krever demokrati og rettsstat. Hvordan kan en slik utvikling finne sted uten at disse griper inn?

les også

Europas helter

Selv EU-medlemskapet har så langt ikke hindret en utvikling som rokker ved søylene i det konstitusjonelle demokratiet. EU har riktignok ikke vært passivt. EU-domstolen greide å stoppe pensjoneringen av dommere, men regjeringen har likevel stadig greid å ta mer kontroll, inkludert over Høyesterett.

EU-kommisjonen har også klaget det nye disiplinærsystemet inn for EU-domstolen. Det skjedde 10. oktober 2019. Men handler EU raskt nok?

Et av budskapene i Warszawa er at EU må sette opp farten. Regjeringen ligger ikke på latsiden. EU må være rask og tydelig. Unionen kan ikke akseptere at et medlemsland vender seg bort fra grunnprinsippene, slik Polens regjering har gjort over flere år.

Dommerne gir seg heller ikke uten kamp. De polske dommerforeningene, modige enkeltdommere, et aktivt sivilt samfunn og demokratisk orienterte politikere utgjør en formidabel motkraft. Men de trenger all den støtten resten av Europa kan gi dem.

Jeg marsjerer lørdag i Warszawas gater ikke bare for Polens skyld. Jeg har sett mange steder hvordan det går når domstolene blir underlagt politikerne. Det undergraver respekten for rett og galt i samfunnet. Tilliten til staten svekkes. Det fører til konflikter, korrupsjon og økonomisk stagnasjon.

les også

Nytt tiår, nye skuffelser

Det som skjer i Polen skader også resten av Europa. Hvis ikke domstoler i andre EU-land kan stole på de polske domstolene, bidrar det til å undergrave en europeisk rettsorden som møysommelig er bygd opp på ruinene etter andre verdenskrig.

EU er ikke bare et samarbeid om politikk, men også om lov og rett. Det samme kan sies om Europarådet som verner demokratiet og menneskerettighetene i Europa.

Den illiberale nasjonalismen som har fått fotfeste i Polen, Ungarn og flere andre land er nøyaktig det EU ble etablert for å hindre. Den sterkestes rett blant statene i Europa har gang på gang ført til katastrofale konflikter. Vi kan ikke la det skje igjen.

Dommernes marsj i Warszawa er derfor viktig for oss alle. Livsviktig for demokratiene i Europa.

En weekend i Warszawa er kanskje ikke den høyeste drømmen i begynnelsen av januar. Det er ofte grått, surt og kaldt her da.

Men Warszawa er desidert det viktigste stedet å være akkurat nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder