NYE GREP: Justisminister Tor Mikkel Wara var nylig på besøk i bydelen Vollsmose utenfor Odense i Danmark, og presenterte nye gjengtiltak i Oslo. – Som barneombud er jeg opptatt av at vi i større grad må lykkes med forebyggingen av ungdomskriminalitet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Gjengprosjekt – nå igjen!

Fremveksten av nye kriminelle gjenger i Oslo de siste årene gir grunn til bekymring. Regjeringen har nå varslet at de vil foreslå mer penger i statsbudsjettet til å bekjempe gjengene og at de vil skjerpe lovverket. Dette høres kjent ut.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

INGA BEJER ENGH, barneombud

Som statsadvokat fulgte jeg tett «gjengprosjektet» som ble opprettet ved Oslo politidistrikt i 2006. Da var det B-gjengen og Young Guns som skulle stoppes med harde virkemidler etter at det hadde vært flere skyteepisoder på åpen gate i Oslo. Det ble lagt fullt trykk på etterforskning, påtale og straff og vi skulle «følge pengene».  Den gangen var det justisminister Knut Storberget som forventet handling.

Altså ganske likt det som justisminister Tor Mikkel Wara varslet i VG 18. september i år. Hvorfor står vi dag overfor lignende utfordringer med gjenger som vi gjorde i 2006? Hva har vi lært av den innsatsen, eller mangel på innsats, fra den gangen?

Inga Bejer Engh. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

les også

Kronikk: Politiet bør sende blomster til VG

Økt trykk fra politi og strengere straffer mot gjengkriminelle vil kunne fungere godt og målrettet på kort sikt. Men så lenge vi ikke samtidig tar tak i årsakene til at ungdommer havner i dette miljøet, vil det være en ny justisminister som om noen år må bevilge de samme pengene til det samme formålet. Som barneombud er jeg opptatt av at vi i større grad må lykkes med forebyggingen av ungdomskriminalitet.

Hva vet vi så om ungdommer som havner i dette miljøet?

Felles for mange av ungdommene er mangel på mestring. Når skolen blir vanskelig å håndtere og de ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter er det få steder å skaffe seg positive mestringsopplevelser. Er det i tillegg vanskelige hjemmeforhold, er ofte veien til kriminalitet kort. Forebygging av kriminalitet må starte tidlig, ofte lenge før de første alarmsignalene viser seg, og lenge før barnevern og politi kobles inn.

Mange gode tiltak er igangsatt for å bedre barns oppvekstsvilkår i Oslo, blant annet med store områdesatsinger sør og øst i Oslo. Når vi i dag likevel har en ny gruppe ungdommer og unge voksne som har funnet veien inn i alvorlig kriminalitet, må vi innse at forebyggingen ikke har vært god nok.

De siste tallene fra ungdomsundersøkelsen Ungdata gir grunn til bekymring. Blant annet ser vi at flere ungdommer er mindre optimistiske med tanke på fremtiden. Det er urovekkende, og viser at vi må gjøre mer for å gi ungdom tro på fremtiden. Tiltak som reduserer utenforskap, fattigdom og manglende fremtidshåp er viktige for å redusere rekrutteringen til kriminalitet. Effektiv forebygging må skje på mange områder, blant annet i skolen, ved tilbud om fritidsaktiviteter og ved gode helsetjenester.

les også

Regjeringen vurderer gjengforbud og strengere straffer for kriminelle ungdommer

I tillegg til det brede, forebyggende arbeidet, må vi ha gode og målrettede tiltak som settes inn tidlig overfor unge der vi ser faresignaler i form av for eksempel skolefrafall, rus eller vold. Jeg er bekymret for om det psykiske helsetilbudet til disse ungdommene i dag er tilstrekkelig. For ungdommer som er i denne særlig utsatte gruppen, er barnevernet også viktig. Min erfaring er at barnevernet ikke har de ressursene og ikke alltid har den kompetansen de trenger for å hjelpe disse barna.

Jeg er opptatt av at barnevernet må ha den verktøykassen de trenger for å gi best mulig hjelp. Kommer hjelpen tidlig nok, finnes det nok gode tiltak å sette inn og hva vet vi om effekten av de ulike tiltakene? Jeg mener det er et stort behov for å styrke barnevernet som en helt sentral tjeneste for å forebygge og stanse at ungdom begår kriminalitet.

Vi må sette inn tiltak som vi vet virker og opprettholde dem også når sjokket over gjengenes kriminalitet har lagt seg i det offentlige rom. Innsats over tid er en forutsetning for å lykkes. Vi trenger ansvarlige politikere som setter i gang gode langsiktige tiltak, som de ikke nødvendigvis får politisk gevinst av på kort sikt.

Sist, men ikke minst, må vi i arbeidet med forebygging lytte til ungdom og voksne som har opplevd å falle utenfor. Hvordan har de havnet der de er? Hvordan kunne vi ha fanget dem opp tidligere? På den måten kan de være med på å bidra til at deres småsøsken ikke blir en del av justisministerens kriminalstatistikk i fremtiden

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder