YTRINGSFRIHET? Den nazistiske gruppen Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR) demonstrerer i Sverige. – Det er helt ubegripelig at dette er en lovlig organisasjon, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Nazistiske og rasistiske organisasjoner bør kriminaliseres

Svensk politi har ombestemt seg, og tillater «Den nordiske motstandsbevegelsen» å holde daglige markeringer. Det er helt ubegripelig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

ERVIN KOHN, nestleder Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Dette skjer samtidig som den finske ankeinstansen behandler en tidligere dom om å forby organisasjonens finske avdeling.

Det er helt ubegripelig at man ikke får lov å ta lærdom av 22. juli. Enkelte reagerer negativt når det påpekes at høyreekstrem og nazistisk ideologi og propaganda som omgir oss i dag er likeartet med ideologien som var driveren bak massemorderen på Utøya.

Det er like ubegripelig at noen mener at vårt samfunn faktisk har noen nytte av en selverklært nazistisk organisasjon i landet. En organisasjon som stolt hengir seg til den samme ideologi som den som utryddet halve den jødiske befolkningen i Europa. En organisasjon som på sin nettside har nøyaktig den samme propaganda om jøder som den som ledet til Holocaust.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

les også

Dame i rullestol stoppet nazimarsj

Det er helt ubegripelig at Den nordiske motstandsbevegelsen skal være en lovlig organisasjon og slik sette politiet i en skvis. At det er en organisasjon som hengir seg til voldsromantikk, voldsretorikk og vold – og det ordet mange vegrer seg for å bruke når høyreekstremister står for det: terror.

Det er nesten verre at den som en lovlig organisasjon kan rekruttere, og spre sitt ideologiske hat mot jøder. Er det lov å minne om det norske Holocaust? Denne ideologien ville drepe alle jødene i Norge. Den klarte bare å ta livet av 750. Hva er det vi lurer på? Denne ideologien er åpent tilgjengelig på deres nettside. Det er en egen fane som heter «Jødespørsmålet». Hva er det vi lurer på? Hva er det vi venter på? Vi behøver ikke vente på noen ytringer fra dem. De ytrer seg hele tiden.

Selv om det ofte begynner med jødene, så slutter det sjelden der. Gruppens ideologi er den samme rasistiske ideologien vi kjenner. Hvit er best. Homofile skal bort, eller ihvertfall under jorda eller inn i skapet igjen, og noen av dem trolig i fengsel. Kvinnehatet. Kommunister og kulturmarxister skal fjernes. Hva er det vi venter på? Det er flaut at vi snur oss bort istedenfor å la oss konfrontere. Det er skremmende at vi tillater dem å holde på offentlig med sin propaganda og rekruttering.

De høyreekstreme kreftene som vil andre til livs, de som ønsker å fengsle eller drepe «landssvikere», «kulturmarxister» og jøder, er de fremste til å påberope seg vårt demokratiske samfunns rettigheter. Det samfunn som disse krefter vil til livs. Et samfunn der menneskerettighetene er inntatt i vår grunnlov. Et samfunn som er bygget på lov og rett. Et samfunn som beskytter enkeltmennesket og dets rett til fri religionsutøvelse, rett til kjønnsidentitet, rett til å si sin mening uten represalier fra myndigheter, rett til å leve uten frykt. De er de fremste til å misbruke ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.

I år er det 70 år siden de internasjonale menneskerettighetene ble utformet. De ble til etter Andre verdenskrig og Holocaust – den største forbrytelsen mot menneskeheten verden hadde opplevd til da. Hvem tenkte i 1945 at hvis ikke nynazister snart får marsjere i gatene igjen, har vi knapt et levedyktig demokrati? Dette er å sette ytringsfrihetsdebatten på hodet. Paragraf 100 i Grunnloven, ytringsfriheten, er ikke først og fremst ment å beskytte nazipropaganda. Den er ment å beskytte enkeltmennesker fra overgrep fra makten. Ikke omvendt. Den skal ikke beskytte overgripere. Den skal ikke beskytte dem som forfekter at andre mennesker er mindreverdige og må utryddes.

les også

Nazister får demonstrere i Stockholm - politiet frykter bråk

Vi har både juridisk og moralsk grunnlag for å kriminalisere nazistiske og rasistiske organisasjoner og propagandaen deres. Noen er redde for å forby organisasjoner fordi det kan være vanskelig å sette en grense. Av frykt for en «slippery slope». Noen argumenterer mot et slikt forbud fordi man er overbevist om at det er best for samfunnet å møte nazipropaganda med motytringer og debatt – men unnlater ofte å gjøre det når propagandaen er der. Andre mener at dersom vi setter lokk på den ekstreme naziideologien så vil den til slutt eksplodere, («trykkokereffekten»). Det er ingen forskning eller erfaring som støtter en slik tanke. Tvert i mot. Det er forskning som viser at hat avler hat. Det er derfor nynazister og andre høyreekstremister vil ha arenaer. De vet at det virker.

«Slippery slope»-argumentet er et gyldig argument. Frykten for at når man først har åpnet for å forby én organisasjon, så blir det lettere å forby den neste. Dette er ikke erfaringen fra land som har hatt et slikt forbud, Tyskland og Østerrike. Selv om man kan akseptere risikoen for en utglidning, er nok risikoen vi utsetter vårt samfunn for ved å ønske dem velkommen som en lovlig organisasjon mye større.

Det moralske fundament for å forby nazistiske organisasjoner finner vi hos filosofen Karl Popper i hans bok «The Open Society and its Enemies» fra 1945. Det juridiske fundamentet for å forby rasistiske og nazistiske organisasjoner finner vi i FNs konvensjon mot all rasisme og diskriminering fra 1965. Selv om Norge har ratifisert konvensjonen uten reservasjoner, så har vi ikke inkorporert konvensjonens artikkel 4b i norsk lovgivning. Det er denne artikkelen som pålegger landene som har sluttet seg til konvensjonen å forby nazistiske organisasjoner, deres propaganda og bøtelegge deres medlemmer. Grunnlaget for konvensjonens forbud er at rasistiske ideologier, gjennom de ufattelige lidelsene de har forårsaket, har fraskrevet seg retten til å videreføre sin destruktive virksomhet.

Det har blitt hevdet at selv om vi innfører en slik bestemmelse i Norge, har ikke den norske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen blitt stor nok til å forbys. Det er imidlertid viktig å huske at dette bare er en forgrening av den organisasjonen som allerede er forbudt i Finland. Hvis organisasjonen etter hvert også forbys i Sverige, er det grunn til å frykte at flere vil ta veien hit fra våre naboland. Det er vi per i dag dårlig beredt til å håndtere.

Mer om

 1. Rasisme
 2. Ytringsfrihet
 3. Sverige
 4. Nazisme
 5. Politiet

Flere artikler

 1. Forsker om Manshaus’ forklaring: Klassisk nazistisk tankegods

 2. Vi må snakke om Sverige

 3. Religion må kritiseres

 4. Hadia Tajiks meningspoliti

 5. Etter synagoge-angrepet: – Må gjøre rekrutteringen vanskeligere

Fra andre aviser

 1. Stefan Löfven: – En skam at historiens avskum viser sitt stygge tryne

  Aftenposten
 2. Sverige vil forby nazisme. Bør vi følge etter?

  Aftenposten
 3. Agder lagmannsrett viser en historieløs holdning til nazisymboler

  Aftenposten
 4. Han følger høyreekstreme miljøer i Norge: – De orienterer seg internasjonalt. Ensomme ulver eksisterer ikke.

  Aftenposten
 5. Kjærlighet er ikke nok

  Bergens Tidende
 6. Ytringsfriheten forplikter

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no