NYTT INNSPILL: Trygve Slagsvold gikk ut i VG før helgen. Foto: Tore Kristiansen

Leder

Populisme i sentrum

Trygve Slagsvold Vedum bør være forsiktig med å gjøre de høyst nødvendige klimatiltakene til den gode fiende, i sin ellers forfriskende sentrumspopulisme.

Skulle de pågående forhandlingene på Granavollen gjestgiveri lykkes, vil Senterpartiet bli stående som det eneste sentrumspartiet i norsk politikk utenfor regjering. Det er snart halvannet tiår siden Senterpartiet valgte rødgrønt samarbeid og dermed skiftet side fra «borgerlig» til «sosialistisk» side. Og det til tross for at Sp tradisjonelt må kunne regnes som det blant mellompartiene som står lengst fra den tradisjonelle sosialismen. Et parti som slo ring om eiendomsrett, nedarvede privilegier, moderate skatter.

Senterpartiet har deltatt i alle borgerlige samarbeidsregjeringer etter krigen fra Jon Lyng dannet den første i 1963 og frem til Kjell Magne Bondeviks regjering gikk av i 2000. Og fremdeles er det en aktiv, konservativ fløy av partiet som nok ikke føler seg komfortabel med et Arbeiderparti som kan bli avhengig av Rødt for å gripe makten.

les også

Vedum vil skru på FM-nettet igjen

Det er derfor interessant å se og høre hvordan partileder Trygve Slagsvold Vedum posisjonerer seg selv og partiet i et stort intervju med VG før helgen. Vedum målbærer en form for sentrumspopulisme på norsk med elementer som også partikollega Per Olaf Lundteigen har vært innom tidligere, men som er mindre streng og asketisk og mer livsbejaende enn Lundteigens.

les også

Trygve Slagsvold Vedum: Tar avstand fra populiststempelet

Pluss content

I Vedums evangelium blir det gode liv i distriktene motarbeidet og holdt nede av den syklende og spaserende maktelite i Oslo, som er opptatt av å holde kjøttforbruket nede, bensinprisene høye og som ikke tar trusselen fra ulven tilstrekkelig på alvor.

Det er liten tvil om at Vedums budskap vil ha en reell appell hos mange velgere og ikke bare en tenketank-konstruert demografisk gruppe. Løfter vi blikket fra de åpenbare karikaturene, er det mye sunt bondevett i denne formen for populisme, som utfordrer politisk vanetenkning på flere områder. I motsetning til populismen på ytre venstre eller høyrefløy, som nå nærmer seg hverandre i foruroligende grad, er det ingen autoritære trekk ved det budskapet Vedum forfekter.

les også

Sp-Trygve bidro til å redde egen skole

Vi vil likevel advare Vedum og Senterpartiet mot å gjøre det helt nødvendige grønne skiftet som ikke bare Norge, men hele kloden må gjennom de neste tiårene, til «den gode fiende».

Ingen har på sikt noe å tjene på eskalering av de klimaendringene vi nå ser rundt oss. Og aller minst de som ser verdien av naturressursene våre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder