Kommentar

Norsk foreldrepermisjon - et overgrep?

Av Tonje Haabeth

TREDELING: Barn født etter 1. juli i år omfattes av de nye reglene om tredelt foreldrepermisjon. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Reaksjonene på tredelingen av foreldrepermisjonen er voldsomme. Men at far har rett til en tredjedel av permisjonen er ikke et angrep på kvinners rettigheter.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over ett år gammel

1. juli i år var en av de verste dagene i norsk kvinnehistorie. I hvert fall slik den skrives av mammagrupper på internett. For denne dagen «bygget regjeringen ned kvinners rettigheter under dekke av likestilling».

Mødre «trampes på». Det er «hårreisende», «skammelig» og «galskap». Man finner de som beklager seg over å «være en del av forsøksprosjektet til overformynderiet», de som priser seg lykkelig over at de ikke skal ha flere barn, og de som har lyst på barn, men nå vurderer å droppe det. Lovendringen er kort og godt «sinnsyk».

les også

Reagerer på kvinneutspill: – Frp-ere med dinosaurholdninger

Hva besto den så i? Jo, etter at den blåblå regjeringen reduserte fars/medmors kvote fra 14 til 10 uker i 2014, økte mødre- og fedrekvoten i sommer fra 10 til 15 uker. Fellesperioden som kan fordeles fritt, reduseres til 16 uker. En endring som i praksis innebærer én uke mer til far, sammenlignet med 2014.

Hovedinnvendingen synes å være at alle familier vet best selv, og derfor må ha valgfrihet. Men hvor mye frihet er det i valg som ikke tas? Ifølge NAV tar de fleste fedre ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten. Og når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart. Familiene har alle sin unike og velbegrunnede oppfatning om hvorfor det ikke passer at far tar mer enn fedrekvoten akkurat for dem, men samme hva begrunnelsen er; svaret er det samme. Fellesperioden er mors.

les også

Sandra kombinerte jobb og mammaperm: – Trengte å komme meg ut igjen

Målet med å øke fars lovfestede del av permisjonen er at fedre skal ta større del i omsorgen av sine barn, og at kvinner skal bli mer likestilte på arbeidsmarkedet. Det siste skjer blant at ved at også fars arbeidsgiver må forvente en økt belastning ved at det settes barn til verden.

At politikerne ønsker å stille enkelte krav til disponeringen av en av verdens rauseste permisjonsordninger, bør ikke overraske noen. Og siden vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder både fars omsorg i barnets første leveår og kvinners likestilling i arbeidsmarkedet, trår våre folkevalgte til. Historien har vist oss at vi ikke klarer det på egenhånd. Selv barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) innrømmet i fjor at hun «trodde faktisk vi hadde kommet lenger», da konsekvensene av regjeringens kutt i fedrekvoten ble åpenbar.

Det er mange viktige ting å ta tak i innen norsk fødselsomsorg. Vi har jordmormangel. Liggetiden på norske sykehus etter fødsel blir stadig kortere. Kvinner som får skader under fødsel melder om dårlig oppfølging, og at det er vanskelig å få sykemelding i permisjonsperioden. Og så videre. Men kampene for å forbedre fødselsomsorgen bør kjempes der de hører hjemme, og kommer av helt andre årsaker enn at far får én uke mer av en allerede raus foreldrepermisjon.

les også

Tørker gulpeflekker av statsrådsdressen

Pluss content

For det er fortsatt stor fleksibilitet i dagens system. Tar fødemor hele fellesperioden, som de fleste gjør, er hun hjemme i 31 eller 41 uker avhengig av dekningsgrad, det vil si 7–10 måneder. I Norge anbefales fullamming til 4-6 måneders alder. Hvis overgangen fra permisjon til jobb for enkelte oppleves vanskelig på grunn av delamming, så bør svaret ligge i et mer tilpasset arbeidsliv.

Å gå gravid, å føde, å amme; det er harde greier. Jeg har vært der selv. Det er store individuelle forskjeller, og universelle ordninger vil aldri passe perfekt til alle. Men å la mor ta så mye av permisjonen som hun selv ønsker, aka «det som passer best for vår familie», har store samfunnsmessige konsekvenser. Jeg er glad vi i vårt samfunn legger til rette for at far skal mer på banen i omsorgen for barna.

Det er ikke et «overgrep mot nybakte foreldre».

Mer om

  1. Foreldrepermisjon
  2. Foreldrepermisjon
  3. Likestilling
  4. Pappaperm

Flere artikler

  1. Permisjonsdebatten: – Et virkemiddel for likestilling

  2. Permisjons-debatten: – Dagens regelverk er for rigid!

  3. Permisjonsdebatten: – 6000 fedre og barn får ikke pappaperm. Vil du slåss for oss, Ropstad?

  4. Permisjonsdebatten: – Slutt å vingle om fars permisjon!

  5. KrF slo ring om pappapermen, men vedtok kutt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder