SKAPER DEBATT: Forskningsdirektør ved Nobel-instituttet og forfatter Asle Toje. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Debatt

Tojes etnisitetsforvirring

Asle Toje forsøker å rydde opp i etnisitetsdebatten, men ender opp med å bekrefte at kritikken mot ham er høyst relevant.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

HANS-PETTER HALVORSEN, samfunnsdebattant

Etter å ha vært helt fraværende i den debatten han har skapt ved å hevde at innvandring på dagens nivå vil gjøre «etniske nordmenn til en minoritet i fremtiden» gjør Asle Toje et forsøk i Aftenposten på å forklare hva han mener hans kritikere, deriblant undertegnede, har misforstått.

Hans-Petter Halvorsen. Foto: Privat

Dessverre ender han etter mitt syn opp med å bekrefte at kritikken er høyst relevant.

Som jeg skrev i min en kommentar til denne saken er det ikke begrepet «etniske nordmenn» i seg selv som er problematisk. Det må man fritt kunne bruke og også fylle med ulikt meningsinnhold, om det nå er basert på biologi eller kultur. Som jeg nevner kan det tvert imot være svært praktisk å bruke begrepet, for eksempel for å gi mottager et visst bilde av hvordan «en norsk kvinnelig verdensmester i boksing som er adoptert fra Colombia, og er etnisk indianer», ser ut. Vedkommende vil øyeblikkelig forstå at hun ikke er spanskættet, som majoritetsbefolkningen i Colombia, men nedstammet fra landets/kontinentets urbefolkning. Som sagt, svært praktisk og totalt uproblematisk, helt uavhengig av om Cecilia Brækhus helt sikkert har tilsluttet seg tradisjonelle vestlige/norske idealer og kultur og (muligens nå) også kvalifiserer for Tojes, Oxford Dictionary og/eller ulike andre oppslagsverks definisjon av «etnisk norsk».

Det som imidlertid ER problemet med Tojes begrepsbruk er at han i sin dissens til eget utvalg sier at en fremtid der «etniske nordmenn» blir i mindretall, er knyttet til problemer, uten å si noe, hverken om hva han mener med «etnisk» eller hvilke problemer som vil ramme samfunnet, ene og alene basert på «ikke-norsk etnisitet». Da er det selvsagt heller ikke lenger uvesentlig hva han legger av betydning i «etnisk».

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Å late som at alle har en klar og entydig oppfatning av hva ordet «etnisk» betyr og innebærer, og at dette er ensbetydende med Oxford-ordbokens «tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon», står ikke til troende. Det finnes flere definisjoner og oppfatninger, avhengig av hvilke oppslagsverk man bruker, og ikke minst har folk sine egne definisjoner, svært ofte knyttet til utseende. Det burde derfor ikke komme som noe sjokk at mange leser «rase» eller andre biologiske trekk inn i Tojes bruk av «etniske nordmenn».

Dersom han hele tiden har ment, slik han skriver nå, at de han definerer som «ikke etnisk norske» er første- og annengenerasjons innvandrere og at problemene han sikter til er ulike utfordringer knyttet til integrering, hvorfor ikke i det minste da si det med en gang? I stedet velger han altså å bruke et så upresist begrep som «etniske nordmenn» som et slags magisk nøkkelord som liksom skal gi folk en forståelse for hva som skiller et vellykket fremtidig norsk samfunn fra det motsatte.

Toje skriver at han urettmessig har blitt tillagt «at innvandrere i tredje og fjerde generasjon ikke skal regnes som etnisk norske», og at dette baserer seg på «en villfarelse som stammer fra Dagbladet». Ok, ingen grunn til å betvile det. Så da sitter vi igjen med den gruppen han selv viser til, når han skriver at:

«I 2015 var det 815.000 første- og annengenerasjons innvandrere i Norge – de fleste er kommet de siste 15 årene. I 2060 vil antall innvandrere være 1,7 millioner, ifølge SSBs hovedalternativ.

Jeg påpekte at dersom vi har fortsatt høy innvandring – altså dersom dagens innvandringspraksis fortsetter – vil dette tallet overstige halvdelen av befolkningen.»

Altså er det kun første- og annengenerasjons innvandrere han definerer utenfor «etniske nordmenn» og at det er disse som etterhvert vil kunne gjøre etniske nordmenn til en minoritet. Da kan vi i det minste umiddelbart slå fast at det ikke ligger biologi til grunn for hans avgrensning. Godt.

Men likevel, ironien er at han i realiteten her bidrar til å fasttømre den kritikken han har blitt møtt med som høyst relevant. For i en slik kategorisering, der første- og annengenerasjons innvandrere defineres som «ikke-etnisk norske», og at disse, altså som gruppe, nærmest per se vil representere utfordringer, vil jo også unektelig en person som f.eks. førstegenerasjonsinnvandreren Cecilia Brækhus falle inn under den delen av befolkningen som på en eller annen måte vil representere potensielle problemer for det norske samfunnet. Hvordan? På hvilken måte? Hva med Twitter-legen Wasim Zahid, som er annengenerasjon? Skal vi frykte ham? Hva med førstegenerasjonsinnvandrer og journalist i NRK, Lars Nehru Sand, som er født i India? Eller journalist Fredrik Solvang, adoptert fra Sør-Korea? Eller andre personer med foreldre som er førstegenerasjon? Hva med Venstre-politiker Abid Raja? Komiker Shabana Rehman? Eller Ap-nestleder Hadia Tajik? Haugevis av andre kunne vært nevnt. Jeg må si jeg ikke får den helt store skjelven i knærne ved tanken på at disse folkene er en del av vårt fantastiske samfunn, og føler meg ganske sikker på at heller ikke Asle Toje mister nattesøvnen over at han må dele velferdsstatens trygghet med dem.

Til dem som måtte bli provosert over at jeg likevel drar inn disse eksemplene på mennesker som åpenbart er en stor ressurs for det norske samfunnet vil jeg si følgende: Som sagt, jeg ville ikke et øyeblikk drømme om å mistenke Toje for å anse disse personene som en grunn til bekymring. Problemet er bare at det uvegerlig følger som konsekvens av hans mildt sagt unyanserte advarsel om at det i 2060 vil være 1,7 mill. [første- og annengenerasjons] innvandrere i Norge, at også de nevnte personene havner i den kategorien som han definerer som et problem. Å adressere utfordringer med integrering er viktig, både for samfunnet og den enkelte innvandrer. Men da må man i det minste forsøke å være klar på hva som er de reelle utfordringene. Og Toje er ingen hvemsomhelst. Man kunne derfor kanskje forvente en noe høyere grad av presisjon fra en forskningssjef på Nobel-instituttet?

Hør podcast: Hanne Skartveit i samtale med Grete Brochmann

Toje skriver at «enkelte kommentatorer kunne spart seg møye ved å slå opp fremmedord de ikke er helt sikre på hva betyr». Ok, som kjent skal man forsøke å tolke folk i beste mening, og siden Toje selv hevder seg misforstått, la oss tolke ham enda mer velvillig og late som han heller ikke sikter til første- og annengenerasjons innvandrere som gruppe, men kun dem blant disse som på en eller annen m å te ikke kvalifiserer for definisjonen av «etnisk norsk» i henhold til Oxford Dictionary, som Toje også selv siterer. Der st år det som nevnt at det dreier seg om

«[...dem som har] tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon.»

Problemet er at dette bare skaper nye uklarheter. For hvordan kan det ha seg at tredje- og fjerdegenerasjons innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som «etniske nordmenn» dersom de tiltrer og verdsetter den «felles nasjonale (les: norske) kulturelle tradisjonen»? Og, ikke minst, denne måte å forstå Toje på, smadrer samtidig all logikk og presisjon i hans fremskrivning av det fremtidige (mis)forholdet mellom etniske og ikke etniske nordmenn. For dersom han baserer denne statistiske beregningen på at første- og annengenerasjons innvandrere ikke er etniske nordmenn, så er det selvsagt også mulig å gjøre en slik beregning, av det enkle faktum at første- og annengenerasjons innvandrere (som innvandrere) er klare og distinkte grupper. Men dersom han definerer etniske nordmenn etter Oxfords ordlistes definisjon, altså at det dreier seg om «[individer som har] tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon», hvordan i all verden kan han da vite at disse vil «komme i mindretall i fremtiden»?

Det fremst år som noe i nærheten av en umulig øvelse, for meg bekjent finnes det ingen statistiske tall som viser hvor stor andel av innvandrerne som (etterhvert) føler tilhørighet til den norske «nasjonale og kulturelle tradisjon». Ergo finnes det heller ikke noe beregningsgrunnlag som kan brukes til den fremskrivningen Toje har gjort. Så når han likevel åpenbart har gjort en slik beregning, må det bety at han gjør bruk av eksisterende tall. Han gjør altså det han bekrefter at han har gjort: Han bruker andelen første- og andregenerasjons innvandrere til å beregne seg frem til at «etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden». Dersom man godtar premisset om at disse to gruppene ikke er etniske nordmenn, kan det selvsagt godt være at selve beregningen er korrekt. Spørsm ålet er bare hvor relevant det er for å si noe om kvaliteten på vårt samfunn i en nær eller fjern fremtid. Jeg tror de eksemplene jeg har gitt over på personer som tilhører de gruppene Toje har brukt som beregningsgrunnlag, sier en god del om akkurat det.

Les også: Leve Det Nye Norge

Avslutningsvis, og for argumentets skyld, kunne det være fristende å fremme et lite retorisk poeng. Forrige helg gikk Oslo Symposium av stabelen, en konferanse arrangert av et lite anakronistisk og reaksjonært religiøst norsk miljø. Hva om vi ser kristensionisten Bjarte Ystebø, tv-misjonær Jan Hanvold og mirakelpredikant Svein Magne Pedersen i lys av Oxfords definisjon av «etnisk» som noen som føler tilhørighet til en sosial gruppe som har en «felles kulturell tradisjon». Jeg tror ikke jeg tar i for hardt om jeg hevder at langt over nitti prosent av den norske befolkningen ikke føler særlig kulturell samhørighet med dette nokså marginale religiøse miljøet, og at de fleste nok føler seg langt mer bekvemme sammen med mange første- og annengenerasjonsinnvandrere.

Betyr det da at Ystebø & co. ikke er «etniske nordmenn»?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder