JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp) bør ikke skylde på politiet i asylbarn-saken. Politidirektør Odd Reidar Humlegård i bakgrunnen. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Leder

VG mener: Anundsens asyl-ansvar

Ved å fremstille saken som en tjenesteforsømmelse hos etaten han er øverste sjef for, prøver han å velte skylden over på politiledelsen. Det er ukledelig av justisministeren.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

At en politisk instruks fra Justisdepartementet om lengeværende asylbarn ikke ble videreformidlet fra Politidirektoratet til utlendingsenheten og politidistriktene, er et «eksempel på dårlig ledelse», fastslo Erna Solberg (H) fra Stortingets talerstol i går.

Vi er enig. Vi er imidlertid ikke enig med statsministeren om hvem som har utøvd dårlig ledelse i denne saken.

Regjeringen mener å ha gitt politiet klar beskjed om at gjenværende asylbarn ikke skal være prioritert foran andre utsendelser. Dette har ikke kommet politiets operative enheter i utlendingssaker for øre. Dermed har lengeværende asylbarn blitt utsendt i strid med avtalen regjeringen inngikk med Venstre og KrF.

Det justisministeren ifølge Dagbladet kaller «et viktig politisk styringssignal som […] ikke er kommet videre», dreier seg om formuleringer i departementets såkalte tildelingsbrev til Politidirektoratet, formuleringer så lite tydelige at man lett kan tenke de er nedfelt med den hensikt å tilsløre den påståtte viktigheten.

Tirsdag beklaget justisminister Anders Anundsen (Frp) i Stortinget at asylbarn-avtalen ikke var blitt etterlevd. Det er ryddig av statsråden. Samtidig kunne han ikke ha gjort annet. Hadde han forsøkt å unndra seg det formelle ansvaret, kunne opposisjonen fort fått ferten av ministerblod.

Vi mener likevel at Anundsen forsøker å vri seg unna. Ved å fremstille saken som en tjenesteforsømmelse hos etaten han er øverste sjef for, prøver han å velte skylden over på politiledelsen. Det er ukledelig av justisministeren.

Under regjeringssonderingene i Nydalen laget de fire borgerlige partiene en egen avtale om asyl- og innvandringspolitikken. Med noen forbehold ble det avtalt en «engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier fra land med returavtale». Siden den gang er 484 asylbarn tvangssendt ut av landet under de blåblås første elleve måneder – 162 flere enn under de rødgrønne.

Det er unektelig beleilig å skylde på at politiet ikke har iverksatt instruksen fra tildelingsbrevet. Vi anser imidlertid justisdepartementets politiske ledelse som såpass profesjonelle at dersom man virkelig hadde ønsket å gi et så tydelig styringssignal som Anundsen fremholder, ville dette blitt uttrykt i klartekst. Dårlig lederskap er å formulere en instruks som må tolkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder