GRIPER SJANSEN: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen griper sjansen i sitt første statsbudsjett og kutter i følge lekkasjene formuesskatten betydelig. Det kan bli en stund til det byr seg ny sjanse for et slikt kutt. Foto:Krister Sørbø,VG

Kommentar

Siste sjans for kutt i formuesskatten

Skal Solberg-regjeringen endre formuesskatten, må det skje
før Scheel-utvalget. Etter har de antagelig ikke råd eller støtte i det brede stortingsforliket en skattereform krever.

Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Lekkasjene fra det kommende statsbudsjettet viser at regjeringen planlegger å redusere skattesatsen på formue fra 1 prosent til 0,7 prosent. I tillegg planlegges det å øke innslagspunktet fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner. Effekten er i korte trekk at litt færre i kategorien «minstepensjonist med boligverdier» må betale formuesskatt, og de rikeste får en real skattegave. VG har beregnet at Norges 10 rikeste får i gjennomsnitt 15 millioner kroner lavere skatt. Eller om lag 30 ganger bruttoinntekten til gjennomsnittsnordmannen.

Dette er også i følge lekkasjene det største skattegrepet som kommer i årets budsjett. Det snakkes om totalt 10 milliarder kroner i skattelette. Det betyr mindre justeringer i andre skatter. Det er antagelig en god grunn til at formuesskatten blir så høyt prioritert i Solberg-regjeringens første egne budsjett og ikke andre skatter. Den heter Scheel-utvalget.

Scheel-utvalget var satt ned i utgangspunktet kun for å se på næringslivets skatt. Siden alle andre land rundt oss reduserer skattesatsen for næringslivet ned mot 20 prosent, kan ikke satsen på 27 prosent i Norge bestå. Men finansminister Siv Jensen utvidet mandatet til utvalget til også å se på skatten for lønnstagere. Store satsforskjeller mellom næringslivet og lønnstagere skaper lite hensiktsmessig skattetilpasninger.

Scheel-utvalgets innstilling kan inneholde særlig to forhold som kommer til å skyte ned drømmen om å fjerne formuesskatten en gang for alle. Det ene er at utvalget meget vel og langt fra usannsynlig kommer til å peke på at andre skatter skaper betydelig større negative effekter for økonomien enn formuesskatten. Noe som vil ha møte nikkende blikk i Stortingets mindretall. En skattereform etter Scheel-utvalget vil kreve et bredt forlik i Stortinget. Da overlever formuesskatten.

Det andre problemet til regjeringen etter Scheel-utvalget vil være at det koster blod hvis man skal kutte skattesatsen for næringslivet og lønnstagernes alminnelige inntekt. Man må antagelig finne noe inndekning i andre skatter eller forbruksavgifter. Regjeringen har også satt ned en grønn skattekommisjon. Uansett vil dette behovet for noe økt skatteinngang andre steder gjøre kutt i formuesskatten vanskelig.

Regjeringen til Erna Solberg griper dermed kanskje den siste mulighet. Det er ikke utenkelig at både formuesskatten og nivået på den blir faststøpt i dette statsbudsjettet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder