FARLIG: Synlig forurenset Oslo-luft. Foto: Terje Bringedal VG

Leder

Ja til dieselfrie dager

Forbud mot bruk av enkelte typer biler er et dramatisk tiltak. Men under helt spesielle forhold kan det være nødvendig for å ivareta liv og helse.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Slike forhold inntreffer noen få dager i året i enkelte norske byer. Denne uken gjør værforholdene at Oslo er spesielt utsatt for luftforurensning, og Oslo kommune har derfor forbudt kjøring med private dieselbiler inntil været endrer seg. Sannsynligvis vil det ikke ta lang tid.

LES OGSÅ: Dette må du vite om dieselforbudet

For mange vil forbudet oppleves svært upraktisk. Om lag halvparten av alle norske personbiler går på diesel, det betyr at en stor gruppe mennesker mister muligheten til å bruke bilen så lenge forbudet gjelder. Mange av hverdagens gjøremål kan involvere bil, det er ingen grunn til å bagatellisere hvor mye et slikt forbud griper inn i hverdagen til mange mennesker. Allikevel er det vanskelig å se at det finnes noe alternativ. Hvis luftforurensningen når farlige nivåer, må store tiltak settes inn. Alternativet kan være helseskade, spesielt hos utsatte grupper.

LES OGSÅ: Høyre vil ha gratis busser når bilene må stå

Forbud mot bilkjøring må bygge på rene helsemessige vurderinger, og det bør være forutsigbart og klare regler for når det kan innføres. Muligheten til å innføre midlertidige forbud basert på helserisiko, må ikke misbrukes i en større kamp mot privatbilismen i norske byer. Helsebaserte tiltak er avhengige av bred tillit i befolkningen, de må ikke politiseres.

LES OGSÅ: MDG-Lan forsvarer dieselforbudet

Luften i norske byer er mye bedre i dag enn den var før i tiden. Det fyres mindre med olje og ved, og det er nesten ikke bruk av piggdekk som river opp veibanen og lager svevestøv. Biler slipper også ut mindre skadelige partikler og gasser enn de gjorde før. Dette er en gledelig utvikling. Ren luft er et viktig fellesgode, spesielt i områder med mye og tett trafikk, slik som større byer. Det er en viktig politisk og offentlig oppgave å sørge for at det er slik. Den oppgaven løses ved å legge til rette for transport og annen aktivitet som slipper ut minst mulig. Samtidig er det mange som trenger bil for å få hverdagen til å gå rundt, og de skal også ivaretas i byene. Byer uten biler er hverken særlig realistisk eller ønskelig. Men på visse dager må noen biler stå for at byluften skal gå an å leve i.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder