Leder

Nettvoldtekt må straffes

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

ØKENDE PROBLEM: Stadig flere overgrep og lovbrudd foregår digitalt. Dette må påtalmyndighet og domstol ta på alvor. Foto: Scanpix,

Forrige uke falt en av landets første dommer for såkalt hevnporno. En norsk mann i 40-årene er dømt til seks måneders fengsel under straffeloven, for å ha lastet opp informasjon, bilder og filmer av to ekskjærester på nettet. Hevnporno eller nettvoldtekt er når intime bilder eller videoer spres på nett uten samtykke fra avbildede. Ofte gjøres det av ekskjærester som vil hevne seg.

Påtalemyndigheter og domstol må ta datakriminalitet på alvor. Dette krever kompetanse, kapasitet og ressurser hos de som skal håndheve loven.

De første anmeldelsene mot mannen kom i 2011, men ble henlagt to ganger, før statsadvokaten påklaget og omgjorde henleggelsen i 2013. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Datatilsynet fortalte i VG mandag at hevnporno er den nye farlige nett-trenden. De frykter at saker for lett blir henlagt som følge av mangel på kompetanse hos politiet.

I EU-studien STIR (Safeguarding teenage intimate relationships), kommer det frem at 38% av de norske jentene spurt, i alderen 14-17 år, hadde blitt utsatt for trusler og trakasserende meldinger. Eller de hadde opplevd at ekskjæresten/kjæresten har truet med å spre intime bilder på nett. Ifølge NorSIS er det også store mørketall i statistikken over utsatte.

Konsekvensene for ofrene er tøffe. En amerikansk undersøkelse viser at 47% av de utsatt for hevnporno sliter med selvmordstanker. Publisert materiale på nett spres i rekordfart og kan være vanskelig å fjerne. I saken mot mannen i 40-årene opplevde ekskjærestene store personlige konsekvenser. Politiet fant i arbeidet at materialet mannen lastet opp var spredd til over 57 forskjellige pornonettsider.

Les også:Twitter og Reddit til krig mot hevnporno

Det pågår en endring i samfunnet hvor stadig flere overgrep og lovbrudd foregår digitalt. Hevnporno, ID-tyveri og datingsvindel er blant ulovlighetene vi utsettes for til daglig. Ofte er det komplekse saker på tvers av landegrenser med flere juridiske utfordringer. I USA har fokus på hevnporno ført til at enkelte stater har innført egne lover som slår hardt ned på de som sprer materiale ulovlig.

Se VGTV: Dømt til 18 års fengsel for hevnporno

Påtalemyndigheter og domstol må ta datakriminalitet på alvor. Dette krever kompetanse, kapasitet og ressurser hos de som skal håndheve loven. Kripos har bevilget økte ressurser til feltet, men kunnskapen og ressursene må også ut til landets politikammer hvor mange av anmeldelsene kommer inn.

Dommen mot mannen i 40-årene er et steg i riktig retning. Domstolen sender et viktig signal om at denne nye kriminaliteten ikke vil tolereres. Både den og fremtidige dommer gir en oppdragende effekt som vil kunne hindre nye overgrep på nettet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder