REAGERER: SV-leder Audun Lysbakken på nyheten om at regjeringen tillater mer alliert militær trening i Norge. Foto: Hansen, Frode

Debatt

Styrt fra Washington

Å plassere Donald Trumps soldater i indre Troms og doble antallet US Marines i Norge er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Norge vikles inn i en opprustningsspiral mellom USA og Russland i stedet for å føre en selvstendig sikkerhetspolitikk. Det gjør oss ikke tryggere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Den viktigste oppgaven til enhver regjering trygghet og sikkerhet for egen befolkning. Solberg-regjeringen gikk til valg på bedre sikkerhet og beredskap, men har sviktet. Luftambulanse-krisen er ett eksempel. Den knusende Riksrevisjonsrapporten om objektsikring et annet. Men også i forsvarspolitikken ser vi at regjeringen svikter. Heller enn å føre en selvstendig forsvars- og sikkerhetspolitikk, outsourcer regjeringen stadig nye oppgaver til Trumps amerikanske militære.

les også

Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater

Siden 2016 har litt over 300 amerikanske soldater vært utplassert på Værnes. I dag varsler regjeringen at antallet dobles, og at amerikanske soldater også skal plasseres i Indre Troms. I tillegg skal Rygge nå klargjøres til mottak av amerikanske fly.

Amerikanernes økte tilstedeværelse i Norge markerer sikkerhetspolitisk skifte og i beste fall en uthuling av basepolitikken, de selvpålagte restriksjonene som bidro til avspenning under den kalde krigen. Regjeringens fikenblad-argument om at soldatene «roterer» og at stasjoneringen er «midlertidig», har mistet all troverdighet nå som Frank Bakke-Jensen vil inngå en avtale for fem år. Igjen kom forsvarsministeren til Stortinget med det som i realiteten var en ferdig forhandlet sak til orientering, ikke debatt i åpent storting og i offentligheten.

Avsløringer i NRK tyder også på at norske satellitter blir utstyrt med sensorer som gjør at amerikanerne kan bruke dem til sine egne etterretningsoppdrag mot Russland. Da Stortinget behandlet saken tidligere i vår, var ikke avtalen med USA nevnt, og det var ikke gjort en sikkerhetspolitisk vurdering. Stortinget stemte for det som tilsynelatende kun handlet om bedre bredbåndsdekning, som er viktig for søk og redning i de store havområdene våre i nord.

les også

Stjørdal-ordføreren: Intet problem flere amerikanske soldater

Denne uken fikk vi også vite at ambisjonen for hvor mange av de nye F35 kampflyene som til enhver tid skal stå i beredskap til NATO, er utvidet fra 12 til 26 fly. Denne nyheten blir også kjent via media, og ble meldt av Klassekampen tidligere i uken.

Vi ser en utvikling hvor regjeringen i stadig flere sikkerhetspolitiske avgjørelser legger seg tett opp til USA i stedet for å styrke det nasjonale forsvaret og Norges egen evne til å hevde suverenitet i nord. Det er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk.

Norge, som en småstat i NATO med grense til Russland, bør føre en selvstendig forsvars- og sikkerhetspolitikk. I en tid med økt spenning mellom stormaktene er det verdt å huske hva som bidro til vår relative trygghet og sikkerhet i den kalde krigen. Norge førte en politikk for å dempe spenningen i nord, noe som bidro til vår relative sikkerhet – uten at forsvarsbudsjettene måtte sprenges.

Det tegner på nytt til våpenkappløp mellom øst og vest. I en slik opptrapping mellom USA og Russland er det land som Norge som taper. I stedet for å bygge opp vår egen landmakt og selv ta kontroll over sikkerhet og overvåking blir vi stadig mer avhengig av USA for å utøve egen sikkerhetspolitikk. Det kan i verste fall gjøre oss til nyttige idioter for USA, og det gjør oss ikke tryggere.

les også

SV krever åpenhet om USAs militære planer i Norge

For dette må vi ta inn over oss: Amerikanernes interesser trenger slett ikke være våre interesser. Norge kan ikke ha som prinsipp å stå nærmest mulig USA, særlig ikke i en tid hvor stormaktrivaliseringen øker. At Norge selv er tydelig til stede i nord, og i stand til å håndheve vår suverenitet demper spenningen i våre nærområder. Å la amerikanerne rykke inn i større grad enn før kan øke den. Å velge å bli mer sikkerhetspolitisk avhengighet av USA nå, når landet ledes av en uberegnelig og aggressiv president, er uansett et stort feilgrep. Når denne utviklingen skjer uten at det debatteres åpent i Stortinget og i offentligheten, men i stedet blir forbeholdt hemmelige møter eller må graves fram av media, gir det ytterligere grunn til bekymring. Vi trenger mer, ikke mindre, utenrikspolitisk debatt i Norge. Der det tenkes likt og alle er enige, tenkes det for lite.

Alternativet er å prioritere norske soldater heller enn amerikanske på norsk jord. Vi burde sikre oss at ikke amerikanerne bruker vår etterretningsinfrastruktur til operasjoner som er i strid med norske interesser. Vi burde avslutte oppholdet til US Marines på Værnes og sende amerikanerne hjem. Kort sagt, en sikkerhetspolitikk der vi tenker og handler selv, heller enn å la Trump tenke og handle for oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder