STÅR FREM: Brede Henriksen (43) er en av mange utbrytere fra addictologimiljøet som har fortalt om hvilke metoder lederne bruker mot klienter og eks-klienter. Selv deltok han i organiserte svertekampanjer. Med ryggen til kamera står den siste avhopperen (40), som forlot miljøet i sommer. Foto: Tore Kristianen

Kommentar

Systematisk trakassering og stort mot

Addictologenes metoder forandrer seg ikke, selv ikke etter at de systematiske overgrepene er avslørt.

VGs avsløringer av den sektlignende terapigruppen som kaller seg for addictologer viste hvordan sårbare mennesker ble utsatt for systematiske overgrep og utnyttet. Etter alt å dømme var det økonomiske motiver som dypest sett lå bak. Gjennom manipulasjon og frykt sørget lederne for å skaffe seg billig arbeidskraft som de kunne bruke i en svindellignende salgsoperasjon.

Oversikt: Her finner du alle sakene i addictologi-avsløringen

De som turte å stå frem og fortelle om det som skjedde var modige. Å bryte med et slikt fellesskap oppleves som utrygt. At flere av de involverte fremstår som nærmest skruppelløse og farlige, gjorde terskelen enda høyere. Det motet som var nødvendig for å få avslørt addictologiens sanne ansikt skal vi respektere.

Derfor er det rystende å lese om hvordan de som har varslet og fortalt i ettertid ble forfulgt og trakassert. Og hvordan lederne for virksomheten brukte andre sårbare mennesker for å ramme de som hadde forlatt sekten.

Grove anklager, ofte basert på det tidligere medlemmer hadde mer eller mindre frivillig fortalt om seg selv, ble rettet mot dem. Vi kan jo bare tenke oss hvordan det føles at noen som vet om mørke hemmeligheter i ditt eget liv helt hensynsløst bruker informasjonen for å ødelegge deg og det samme livet.

Heldigvis sviktet ikke motet hos dem som ble forsøkt truet til taushet. Og heldigvis er det stadig flere som ser ut til å forstå at Addictologi Akademiet ikke på noen måte kan hjelpe mennesker til et nytt og bedre liv.

I journalistikken er det ofte slik at vi i redaksjonene er glade i å tenke at det er vi som avslører urett og maktmisbruk. Men i denne saken må vi huske at det er de involverte selv, de som forsto at de var utsatt for, eller til og med bidro til, maktmisbruk og trakassering, som egentlig har avslørt den råtne virksomheten.

Det skal de ha takk for. Det er deres mot som gjør at vi kan unngå at flere mennesker får ødelagt livene sine av de kyniske lederne for dette såkalte terapitilbudet. De som har turt å stå frem og si fra, fortjener takk og respekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder