SKOLESTART: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ved skolestart i fjor. Nå Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Leder

Bra at elevene er mer på skolen

Etter at fraværsgrensen ble innført skulker elevene mindre. Det var et hovedmål med den nye regelen.

Fraværsgrensen i videregående ble innført til store protester fra mange elever i 2016. Nå har forskningsstiftelsen FAFO evaluert tiltaket med utgangspunkt i eleve­ne.

Det viktigste resultatet er at grensen har sørget for at fraværet har gått ned. For snitteleven er det redusert med 20 prosent. De som tidligere har hatt mest fravær, har skjerpet seg mest.

Dette er gledelig. Økt tilstedeværelse var én av to hovedmålsettinger med innføringen av fraværsgrensen.

les også

Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

Å redusere frafallet i skolen var det andre hovedmålet. Og dette er det for tidlig å si noe om ennå. Å fullføre defineres som å ha bestått videregående innen fem år.

Forskerne peker her på en utsatt gruppe. Den nye rapporten viser at elevene løper større risiko enn tidligere for å ikke få karakter. En årsak kan være at fraværsgrensen fører til mer stress for elever som opplever stort prestasjonspress fra før.

FAFO-forskerne mener risikoen for å ikke få karakter i ett eller flere fag for disse elevene har økt med 10 prosent. Forskernes eksempel er at mens én elev i hver klasse i snitt går opp med én karakter i norsk og matematikk, vil én ekstra elev på hver videregående skole i landet får «ikke vurdert» i ett eller flere fag.

les også

Nå blir kjøretimer i skoletiden gyldig fravær

Og elevene som er intervjuet i rapporten sier at fraværet er redusert, og at færre skulker. Samtidig snakker de om at noen elever har sluttet helt på skolen, og at flere får «ikke vurderingsgrunnlag.»

Dette er noe vi må ta på alvor. Ikke minst bør forskerne snakke med dem som faller fra, og finne ut hvorfor.

les også

Fraværet på videregående holder seg lavt: Elevorganisasjonen ikke imponert

De flinkeste elvene klarer seg stort sett. Det er det store frafallet i videregående skole som har vært bekymringen. Her blir FAFOs neste rapport viktig, fordi den skal se på hvordan elever med ulik familiebakgrunn har forholdt seg til fraværsgrensen.

Det betyr ikke at fraværsgrensen står for fall. Mål nummer én er oppnådd. Så langt kan vi konstatere at fraværet er redusert for alle elevgrupper. Dette er et svært gledelig resultat. Vi mener det er riktig å ha en fraværsgrense. Elever må møte på skolen. Men vi må finne ut mer om mål to, og eventuelt justere ut fra det vi finner. Først om noen år vet vi mer om dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder