BRYST ER BEST: Morsmelk er best for barnet, miljøet og klimaet, skriver Granlund i dette innlegget. Foto: Ole Walter Jacobsen

Debatt

Ikke velg bort ammingen!

Miljøgifter er i mange ting vi omgir oss med og i mye av maten vi spiser, dessverre også i morsmelk. Amming og morsmelk er likevel overlegent det beste for babyen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

LINDA GRANLUND, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

Forskningen viser entydig at barn som ammes er friskere enn barn som får morsmelkerstatning, også i høyinntektsland som Norge. Barn som ammes har færre infeksjoner. De har lavere risiko for krybbedød. De har også mindre risiko for diabetes og overvekt senere. Men hva om miljøgiftene i morsmelk likevel er skadelige for barnet?

Miljøgifter er for det meste bundet til fett. Det mest fettrike organet vi har, er hjernen. Man vil derfor forvente at effekten av miljøgifter blir synlig her. Likevel gjør ammede barn det litt bedre på IQ-tester enn barn som får morsmelkerstatning. Hvorfor det er sånn, vet vi ikke sikkert. Vi vet at det er stoffer i melken som er viktige for utvikling av hjernen, og kanskje er det også stoffer som beskytter mot de skadelige effektene av miljøgifter. 

les også

Bryst er best

Miljøgifter øker også risikoen for kreft – likevel viser forskning at barn som ammes har noe lavere risiko for leukemi og annen barnekreft enn barn som får morsmelkerstatning. Dette til tross for at mye av forskningen er fra land med mer miljøgifter enn Norge.

Mengden av de fleste miljøgifter i morsmelk har falt betydelig de siste årene, og nivåene i morsmelk fra kvinner i Norden er lavt sammenliknet med mange andre steder i verden. Den norske Vitenskapskomitéen for mat og miljø har gjennomgått forskningen om miljøgifter i morsmelk og konkludert med at helsefordelene ved morsmelk langt oppveier mulige negative effekter av miljøgifter.

Så kos deg med ammingen, og vit at morsmelk i tillegg til å være best for barnet, også er best for miljøet og klimaet.

Les flere kommentarer om amming fra Familieklubben:

Jeg kommer aldri til å bli flau over at jeg ammer toåringen min

Må man amme for å være en god mamma?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder