Leder

NATOS mål

Av VG Leder

Foto: Fredrik Ringnes / Forsvaret

Når forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterer sitt fagmilitære råd 8. oktober vil han at Norge skal oppfylle NATOs toprosentmål.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ifølge NTB innebærer det en skisse der det legges opp til at forsvarsbudsjettene økes til rundt, eller litt over, to prosent av BNP. Vi håper statsminister Erna Solberg og regjeringen lytter til sin fremste fagmilitære rådgiver denne gangen.

Ved inngangen av 2019 kom forsvarssjefen i sin årstale med en klar advarsel: Dagens forsvar er for lite til at vi over tid kan klare våre forpliktelser nasjonale og internasjonalt. I Klassekampen mandag skjerpet han tonen ytterligere: Det står om norsk råderett og selvstendighet.

Med bakgrunn i den russiske marineøvelsen i havet utenfor Norge forrige uke – den største i manns minne, for å bruke forsvarssjefens egen beskrivelse overfor avisen – sier Bruun-Hanssen at Norge må ruste opp selv. Alternativet er at Norge mister stadig mer kontroll. Den russiske militære opptrappingen i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen tilsier at vi må ta tydelig kontroll over våre nærområder, hvis ikke vil USA gjøre det, fremholder han.

les også

USAs ambassadør: – Europeisk sikkerhet kan ikke bety mer for USA enn det gjør for Europa

Det er en utvikling forsvarssjefen frykter. Han mener det norske forsvaret i seg selv ikke vil opprøre russerne. Fordi Norges nærvær er legitimt og i langt større grad akseptert. Derimot kan det skape uro og unødig provokasjon østover dersom USA eller Storbritannia tar over for det norske forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd veier normalt tungt. I en situasjon der de siste tiårs stabilitet er forrykket, nedrustningsavtaler brytes og den internasjonale orden er under press, må man forvente at admiral Bruun-Hanssens innspill blir vektlagt av regjeringen, selv om den så langt kun har forpliktet seg til å «bevege seg ytterligere i retning» av toprosentmålet.

les også

Russland øver nærmere Norge: – Må prioritere overvåkning

I dag bruker Norge ca 1,7 prosent av BNP på forsvar. Vi er det eneste NATO-landet med grense til Russland som ennå ikke har satt av to prosent av verdiskapningen til forsvar. Vi bruker sågar en mindre andel til dette formålet enn land som har langt svakere økonomi enn oss.

les også

Brått ble vår verden et farligere sted

Statens fremste og viktigste oppgave er å beskytte et lands grenser og dets innbyggere. Det krever infrastruktur, utstyr og logistikk. Men først og fremst krever det politisk vilje. Intensjoner og ambisjoner er ikke nok. Her må regjeringen prioritere. Det er det all politikk i bunn og grunn handler om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder