Leder

Ro rundt iskanten

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klimaminister Sveinung Rotevatn (V) la fredag frem regjeringens nye forslag til iskant. Foto: Vidar Ruud

Hvor går egentlig iskanten? Det som framstår som et enkelt spørsmål, har hjemsøkt norsk politikk i mange år.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nå klarte den borgerlige flertallsregjeringen å gå i oppløsning før iskanten kom på politikernes bord, men saken var varslet å være eksplosiv nok til å sprenge regjeringen. Nå har Erna Solbergs mindretallsregjering lagt frem et godt tygd kompromiss om iskanten.

Det brennbare handler selvsagt ikke om isen i seg selv, men hva som skal være tillatt av oljeboring og annen næringsaktivitet i det verdifulle området. Iskanten er tilholdssted for en rekke sårbare arter som sel, isbjørn og sjøfugl, og er særlig utsatt for klimaendringer.

Å definere iskanten er lettere sagt enn gjort. Området flytter naturlig på seg gjennom året, og over tid har klimaendringene ført til at iskanten har trukket seg nordover. Derfor har de tre regjeringspartiene funnet en definisjon der man tar utgangspunkt i et område som over en lengre periode har hatt 15 prosent iskonsentrasjon i april. Det er lenger sør enn dagens iskant, men ikke så langt sør som blant annet Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt anbefalte.

les også

Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Dette er et elendig forslag

Det viktigste var likevel å avvise forslaget om en dynamisk iskant som i realiteten vil flyttes stadig lenger nord. En slik definisjon ville vært dårlig både for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer og for å ta vare på sårbar natur.

En gigantisk seier for Venstre og klimaminister Sveinung Rotevatn er det nok ikke, men heller ikke et så stort nederlag som miljøbevegelsen og deler av opposisjonen på Stortinget hevder. At ingen av regjeringspartiene jubler, men ingen heller fremstår som store tapere, bærer bud om at dette er en løsning til å leve med.

Ofte omtales kompromisser som grå og kjedelige, men forvaltningen av våre petroleumsressurser har alltid balansert mellom hensynet til vekst og vern. Jo mer sårbare naturområder, jo større vekt skal man legge på verneinteressene. I disse tider er det likevel verdt å minne om hvor avgjørende oljen har vært, og fortsatt er, for vår velferd.

les også

Klimasaken i karantene

Iskanten fått større symbolverdi i norsk politikk enn den fortjener. Oljeselskapene skulle gjerne hatt større tilgang på de nordligste områdene, men appetitten er mye mindre enn man har trodd. Det handler både om at forekomstene er mindre enn man hadde håpet, og at det er svært ressurskrevende å bore etter olje så langt nord. Likevel er det nødvendig med en mer prinsipiell tilnærming. Den «nye» iskanten er fast og tydeligere definert enn den har vært.

Fremskrittspartiet har varslet at de vil kaste regjeringen dersom de flytter iskanten sørover. Det fremstår mest av alt som en tom trussel. Selv om regjeirngen må ha støtte, er Frp ganske alene om sitt standpunkt i denne saken. Det beste hadde vært om Stortinget klarte å samle seg om et bredt kompromiss om iskanten. Både for oljebransjen og verneinteressene er det viktigere med ro, langsiktighet og stabile rammebetingelser enn at politikerne med jevne mellomrom skal krangle om nøyaktig hvor iskanten skal gå.

Les også

 1. Iskanten og naturen er taperne

  Venstres Sveinung Rotevatn har tapt kampen om iskanten, men selvbedraget er så stort at de selger det inn som en seier.

Mer om

 1. Iskanten
 2. Norsk Polarinstitutt
 3. Havforskningsinstituttet
 4. Sveinung Rotevatn
 5. Erna Solberg
 6. Leder

Flere artikler

 1. Rotevatns iskant får gehør i oljenæringen

 2. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om iskantgrense på 15 prosent

 3. Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Dette er et elendig forslag

 4. Ap godtar regjeringens iskant

 5. Siv Jensen avblåser trussel om å felle regjeringen

Fra andre aviser

 1. Iskantforlik åpner for oljeleting nord for ny iskant

  Bergens Tidende
 2. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om iskantgrense på 15 prosent

  Bergens Tidende
 3. Regjeringen trosser miljøråd om iskanten

  Aftenposten
 4. Slik vil Erna Solberg flytte iskanten

  Bergens Tidende
 5. Riktig med begrensninger for oljeindustrien

  Fædrelandsvennen
 6. Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Dette er et elendig forslag

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no