KRISTISK: Nina Langslet, leder for kampanjeteamet i Amnesty Norge. Foto: Amnesty

Debatt

Innfør redaktøransvar for Facebook-grupper

VG skriver i sin leder om hetsen byråd Lan Marie Berg får i Mannegruppa Ottar. Lederen konkluderer med at folk må skjerpe seg. Amnesty Norge er glade for at VG tar netthets på alvor, men løsningen kan ikke være å oppfordre folk til å skjerpe seg.  Amnesty International mener at vi må innføre en lov som ansvarliggjør formidlere av netthets.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NINA LANGLSET, leder for kampanjeteamet i Amnesty Norge

Netthets er det største ytringsfrihetsproblemet vi har i Norge i dag. Vår nye undersøkelse viser at 3 av 4 har lagt merke til mer netthets de siste fire årene. Politikere utsettes for så mye hets at de unnlater å uttale seg om enkeltsaker og at de velger å trekke seg.

Netthets gjør terskelen høy for de som vurderer å engasjere seg politisk. 53 % av alle kvinner begrenser seg på nettet for å unngå å motta netthets. Vi trenger faktiske tiltak som kan redusere netthets. For å hjelpe myndighetene med det, har Amnesty Norge utviklet 21 politiske tiltak mot netthets.

les også

Bekymret for netthets: – Forsvinnende lite handling

Lovgrunnlaget for å straffeforfølge straffbare ytringer i Norge er ganske godt, men det er et prinsipp som mangler: å holde formidlerne av hatefulle ytringer ansvarlige. Mye av hetsen foregår i dag i store grupper på Facebook, som når ut til langt flere enn mange av landets aviser. Amnesty mener at det bør innføres en lov som holder administratorer av slike grupper ansvarlige for innholdet, på lik linje som redaktører har ansvar for innholdet i sine medier.

Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en slik lov. Tidligere i år fikk en person bøter og en betinget fengselsdom for å ha latt rasistiske kommentarer stå i Facebookgruppen «Stå upp för Sverge».

Den svenske loven gjør at administratorer av Facebook-grupper er ansvarlig for å fjerne eller hindre spredning av hatefulle ytringer. Hvis en adminstrator bevisst eller ved grov skjødesløshet lar være å fjerne ulovlig innhold fra en nettside, mener vi altså at straffeansvar bør vurderes.

les også

Hinsides all anstendighet

Intensjonen med loven er altså å holde de som legger til rette for et hatsk ordskifte ansvarlig. Typen ytringer som vil kunne klassifiseres som straffbare, vil være de samme som de som faller inn under straffelovens paragraf om hatefulle ytringer i dag. Dermed vil det ikke innskrenke rommet for lovlige ytringer.

En slik lov vil selvsagt ikke løse hele ytringsfrihetsproblemet med netthets, og må suppleres av en rekke andre tiltak, som krav til sosiale medier-plattformer, styrking av politiets hatkrim-arbeid, holdningskampanjer og liknende.

De som administrerer grupper der grov hets får lov til å florere, har til nå ikke behøvd å ta ansvar for dette. Det er ikke holdbart.

Mer om

  1. Netthets
  2. Facebook

Flere artikler

  1. Ap svarer Skartveit: – Nettroll må også ansvarliggjøres

  2. Facebook-hets mot Sumaya Jirde Ali opp for Høyesterett

  3. Hadia Tajiks meningspoliti

  4. «25 under 25»: ... og så kommer hatet

  5. Debatt om Mannegruppa Ottar: Nei, det er ikke bare «internt språk»!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder