REFSER FRP: – Fremskrittspartiet trengs ikke på barrikadene for oljearbeiderne. De har ingen troverdighet på det, skriver Aps nestlederduo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Debatt

Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

Oljebransjen er i en dramatisk krise. Regjeringen må raskt levere tiltak som kan utløse investeringer på sokkelen og i leverandørindustrien. Vi kan ikke vente lenger.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 101 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

HADIA TAJIK, nestleder i Ap
BJØRNAR SKJÆRAN, nestleder i Ap

For snart en måned siden fattet et samlet storting vedtak om at regjeringen må få opp igjen aktiviteten i norsk olje-, gass- og leverandørindustri. Vi venter fortsatt på svar. Men nå haster det. 

Prisen på nordsjøolje har falt til det laveste nivået siden 1999. Med nær historisk lav oljepris er investeringer utsatt. Flere hundre arbeidsfolk har fått varsel om nedbemanning. 

Den framtidige verdiskapingen står på spill. Industrien som har gitt oss verdiene i oljefondet – og dermed det økonomiske handlingsrommet vi bruker av for å hjelpe alle oss andre gjennom krisen – trenger hjelp nå. Den verdensledende kompetansen som petroleumsindustrien representerer risikerer nå å forvitre, på grunn av ledighet og permitteringer. Denne kompetansen er avgjørende for at vi skal klare å ta skrittet over til fornybarsamfunnet. Svært mye av arbeidet knyttet til fossile energikilder har overføringsverdi til fornybare industrier. 

Derfor trengs det handling.

les også

Unyansert om skatteparadis

Arbeiderpartiet er villige til å vurdere alle tiltak som innfrir tre helt sentrale krav: De må sikre jobbene i norsk olje-, gass- og leverandørindustri. De må sikre staten inntekter. De må bidra til klimavennlige investeringer. 

Det er helheten vi er ute etter. Det er uaktuelt for oss å miste stadig flere kompetente arbeidsfolk til ledighet. Det har vi ikke råd til. 

Samtidig setter vi krav til klimaeffekter. Klimavennlige investeringer nå sikrer jobber også i det framtidige fornybarsamfunnet.

Det kan heller ikke være slik at fellesskapet tar hele den økonomiske risikoen for et energimarked i endring. Vi kan ikke sosialisere tap, og privatisere gevinst. Derfor er de tre kravene viktige. Vi etterlyser en skikkelig industrisatsing som forstår utfordringene til petroleumssektoren, som redder leverandørindustrien og som på sikt reduserer risikoen for norsk økonomi. 

For nå er pengene til framtidige generasjoner veldig sårbare. Ikke bare fordi aksjemarkeder har falt, og det får konsekvenser for oljefondets verdier, men også fordi verdiskapinga fra oljesektoren over de siste årene har utgjort en stadig mindre del av oljefondet. Vi vet at coronapandemien alene ikke er årsaken til det bratte prisfallet på nordsjøoljen. Lenge varslede strukturelle endringer i energimarkedet ligger under og har betydning for etterspørselen etter oljen vår.

Oljebransjen selv har samlet seg om ett krav: De vil ha endringer i petroleumsskatteregimet. Enkelt forklart ber de om så godt som fullt skattefradrag for investeringer det året investeringen finner sted, i stedet for avskrivninger over seks år slik det er i dag. 

Arbeiderpartiet er åpne for alle tiltak som innfrir våre tre krav, inkludert dette skatteforslaget.

les også

Hastverk ble lastverk – og kanskje økt arbeidsledighet

Det bransjen ber om er et svært kraftfullt virkemiddel. Skattefradrag har aldri blitt brukt som krisetiltak i dette omfanget før. Det utløser store summer, ifølge Finansdepartementet omtrent 80 milliarder kroner i utsatt skatt bare for 2020. Denne beregningen gjelder kun for deler av forslaget, slik at den totale kostnaden står fremdeles ubesvart.

Skulle vi frigjort så store summer gjennom omdisponeringer i statsbudsjettet, ville det tilsvart alle pengene som brukes på finansiering av grunnskolen og skolefritidsordningene i landet – til sammen. Bare det første året. 

Bransjen vil bruke de frigjorte midlene fra denne lavere skatteregningen på bedriftsøkonomisk lønnsomme investeringer. De mener at det ikke vil koste staten noe, fordi skattelette nå vil skape arbeidsplasser og økonomiske verdier på sikt, dermed økte skatteinntekter for staten senere. Men som selskapene sier selv: Penger i dag er mer verdt enn penger i morgen. Det gjelder også for staten. Forslaget vil utvilsomt lempe en større risiko over på staten, dersom oljeprisen forblir lav og de fremtidige skatteinntektene uteblir. 

Men utfordringen er også dette: Gjør vi bare en slik skatteendring, uten nærmere krav og kriterier, har vi ingen garantier for resultatet. Selv om det er mange samfunnsbevisste selskaper på sokkelen vår, så er det ingenting ved skattegrepet i seg selv som vil forhindre at et selskap bruker pengene som blir frigjort ved skattefradraget til å skjenke seg selv store utbytter eller lederne sine store bonuser. Slik kan vi ikke bruke skattepengene til arbeidsfolk, pensjonen vår eller velferden til våre barnebarn.

Derfor stiller vi så tydelige krav til tiltakene som skal tas i bruk.  

Fremskrittspartiet har ukritisk sagt at skatteendringen må innføres. Men ingen seriøse partier bør kreve store strukturelle skattegrep som ikke er sjekket ut av Finansdepartementet. Ingen seriøse opposisjonspartier bør tvinge gjennom skatteendringer i 80 milliardersklassen uten å sikre seg effekter av det. Partier som tar mål av seg om å styre landet igjen, må vurdere slike forslag opp mot andre tiltak som kan ha mer målretta effekt.

At Frp er ukritiske til alle skattekutt, vet vi fra før. Da de satt i regjering i syv år kuttet de gjentatte ganger i formuesskatten, og hevdet at det skulle skape arbeidsplasser. Men på forespørsel måtte de innrømme, igjen og igjen, at de ikke kunne dokumentere at det førte til en eneste ny investering eller arbeidsplass.

Fremskrittspartiet står ikke på barrikadene for oljearbeiderne når det trengs. På Vestlandet husker oljearbeiderne at Fremskrittspartiet i regjering ikke ville utvide permitteringsregelverket i tide under forrige krise. I Finnmark husker folk at Frp sa nei til ilandføring fra Castbergfeltet. Fagbevegelsen husker at Frp alltid har sagt nei til å doble fagforeningsfradraget. Leverandørindustrien husker at Sylvi Listhaug avfeide havvind som noe «svineri», når det i realiteten er en av framtidsnæringene både for Norge og for industrien som nå er i krise.

Fremskrittspartiet trengs ikke på barrikadene. De har ingen troverdighet på det. De bør heller ringe samarbeidspartiet sitt Høyre, og etterlyse fremdrift for investeringstiltak på sokkelen og for leverandørindustrien.

Det haster.

Les også

 1. Arbeidsplassene må reddes nå

  I coronakrisen må vi samarbeide for å redde alle de arbeidsplassene vi kan.

Mer om

 1. Olje og gass
 2. Coronaviruset
 3. Leverandørindustri
 4. Nordsjøolje

Flere artikler

 1. Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken

 2. Listhaug ut mot grønne toner fra Ap: – Russisk rulett

 3. SV vil at staten skal kjøpe opp kriserammede bedrifter

 4. Opposisjonen skuffet: Frykter industridød

 5. Rundlurt av Røkke og co.

Fra andre aviser

 1. Oljenæringen ber om krisepakke med LO i ryggen: – Vi ber ikke om skattelette

  Bergens Tidende
 2. Nye krav om skatteutsettelse for oljeselskapene

  Bergens Tidende
 3. Krisen viser Norges oljeavhengighet | Kjetil B. Alstadheim

  Aftenposten
 4. Oljenæringen ber om skatteutsettelse for å takle oljeprisfall og korona

  Aftenposten
 5. Ingen tro på «grønn» norsk oljepakke: -Helt bakvendt

  Bergens Tidende
 6. Tajik om oljepriskollapsen: – Det har blitt mye, mye verre

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder