KRITISK: «Som vi har sett på VGTV-serien om homoterapi kan konverteringsterapi ha fatale konsekvenser for menneskene som utsettes for det», skriver Emma Linnea Holmén Johansen (16), i dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Homoterapi må forbys!

Konverteringsterapi er en skadelig praksis, som kan gi alvorlige traumer hos pasienten. Trosfrihet er viktig, men ikke en tillatelse til å fysisk eller psykisk skade eller fordømme andre mennesker, skriver 16 år gamle Emma Johansen i dette innlegget.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Emma Linnea Holmén Johansen (16), skoleelev

Homoterapi, eller konverteringsterapi, har som hensikt å omvende et individs legning, fra homofil eller bifil, til heterofil. Terapiformen har fått mye fokus i norske medier i høst, og nå skal Stortinget stemme over hvorvidt det bør forbys i Norge, eller ei.

Alle regjeringspartiene, utenom KrF, ønsker å utrede et forbud. Hvorfor støtter de fleste stortingsrepresentantene et forbud, og er det et brudd på trosfriheten i Norge?

Som vi har sett på VGTV-serien om homoterapi kan konverteringsterapi ha fatale konsekvenser for menneskene som utsettes for det

Skadevirkningene avhenger av tilnærmingen til individene og metodene som brukes for å omvende deres seksuelle legning. I serien forteller tidligere homoterapeut Ulf Lidman at han har mistet tellingen på hvor mange han har vært i kontakt med som har begått selvmord. Han forklarer at det er utenforskapet og sårbarheten man opplever når man ikke blir akseptert som gjør at mange kan oppleve psykisk skade etter terapiformen.

Flere har uttrykt seg kritiske til beskrivelsen «terapi» ettersom dette indikerer at homofili enten er en lidelse eller sykdom. «Som klinisk psykolog vet jeg at homofili ikke er en sykdom, men en personlig preferanse og et livsstilsvalg», skriver tidligere førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen, Henrik Berg, til Bergens Tidende.

Videre forteller han at det å kalle noe en sykdom uten at det er det, kan være en sterk form for symbolsk vold. Advokat Halvor Frihagen mener praksisen strider med helsepersonelloven, ettersom det utføres terapi uten noen diagnose.

At praksisen mangler medisinsk berettigelse er hovedgrunnen til at Verdens helseorganisasjon (WHO), gjennom den Panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO), har uttalt seg negativt til den. Denne tanken baserer seg på en underliggende profesjonell enighet innenfor vitenskapen, om at homofili representerer naturlig variasjon i menneskeartens seksualitet, og at det derfor ikke behøves en kur.

les også

«25 under 25»: Fortsatt en vei å gå etter 50 års homokamp

Forbudsmotstandere mener at å forby homoterapi vil være et brudd på religion- og ytringsfriheten. Konservative grupper skal også ha rett til å utøve sin tro, på fredelig måte. Til den kristne avisen Dagen  sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan at «Dersom man skal ha statlig godkjenning for hvilke tema man kan snakke om og be for, vil det være et kraftig inngrep i trossamfunnenes rom.».

Da Hegseth intervjuet statsminister Erna Solberg til VGTV-serien under Pride, uttrykte hun liknende tanker. I ettertid har hun endret mening. Ifølge henne vil ikke forbudet bryte med trosfriheten dersom det er tydelig hva som forbys.

Religions- og ytringsfriheten er viktige prinsipper i liberale demokratier, og er begge nedskrevet i FNs menneskerettighetserklæring. Det er derfor vanskelig å rettferdiggjøre brudd med disse rettighetene. Derimot er ingen av disse rettene absolutte.

les også

«25 under 25»: – Aksepterer vi homonegativitet?

Dersom terapiformen kan gi individer langvarige mentale skader, kan den kategoriseres som psykisk vold. I sjette episode av Homoterapi forteller Brian at han ble utsatt for det han beskriver som psykisk terror, og han ble over lengre perioder fortalt at han levde galt, fordi han var homofil. Han opplevde angstanfall og utviklet depresjoner etter omvendingsforsøkene og terapien.

Å utsette noen for psykisk vold strider imot norsk lov, og er også brudd på grunnleggende menneskerettigheter, som frihet til å leve, og frihet fra tortur. 

Konverteringsterapi er en svært skadelig praksis, og kan gi grove traumer hos pasienten. Det er en form for psykisk og sosial kontroll, og kan i tilfeller bryte med flere grunnleggende rettigheter.

Trosfriheten beskytter menneskers rett til å mene at homofili ikke er riktig levemåte, men ikke å handle diskriminerende ut ifra et slikt ståsted. Trosfriheten er viktig, men ikke en tillatelse til å fysisk eller psykisk skade, eller fordømme andre mennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder