BOMPENGER: Engasjerer. Sørlie svarer på Astrid Melands kommentar som stod på trykk i VG 3. juli. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Bompenger kan gi miljøgevinster

I et ellers innsiktsfullt innlegg om bompenger 3.juli, bommer Astrid Meland om sitt bombastiske hovedbudskap  om at bompenger ikke er miljøtiltak. Selvfølgelig er ikke finansieringsordningen, bompenger, miljøvennlig i seg selv, med mindre de brukes slik som i Oslo nå. Men prosjektene som finansieres kan ha stor miljøgevinst.

IVAR SØRLIE, tidligere samferdselssjef i Oslo

Da bompengeringen i Oslo kom på plass i 1990, var tunnelen under sentrum, Fjellinjen, og Henrik Ibsen ringen  ferdig bygget finansiert med låneopptak gjennom AS Fjellinjen. Disse veiprosjektene drenerte trafikken vekk fra sentrum slik at trafikken  der umiddelbart ble redusert med 100 000kjøretøyer  pr døgn.

Dette ga betydelige miljøgevinster og vesentlig reduksjon i trafikkulykker. Dette var en mye større trafikkreduksjon enn man oppnådde med trengselsavgifter i sentrum av Stockholm og London. TØI har laget flere rapporter om miljøgevinstene ved Ekebergtunnelsen og Vålerengatunnelen. Ryenkrysset, med Svartdalstunnelen, og E 6 sørover har redusert trafikken på Mosseveien med nærmere 40%. Ring 3 ble utviklet med planfrie kryss og med Granfosstunnelen  som fikk trafikken rett ned på E 18 istedenfor gjennom lokalveiene på Lilleaker. Eksemplene kan gjøres mange flere.

les også

Bompenger er ikke noe miljøtiltak

Ivar Sørlie

Selvfølgelig ville disse mijøgevinstene vært like store om staten hadde finansiert prosjektene. Men det var totalt urealistisk . Bompengene kom som den eneste realistiske finansieringsordning for disse prosjektene, og ikke bare veiprosjekter, men etter hvert betydelige kollektivprosjekter som f eks T-baneringen.

Det er interessant å merke seg at biltrafikken ikke har hatt vekst innenfor Ring 2 etter 1990. Det kan man se ved å studere passeringene i de bynære bomstasjonene som for eksempel på Majorstua.  Ring 2 Kirkeveien har ikke mer trafikk i dag enn i 1988. Hovedveiene E 18, E6 og Ringveien har tatt trafikkveksten, som dog ikke har vært høyere enn landsgjennomsnittet på tross av sterk befolkningsvekst i regionen.

Det vi vet, er at bompengeprosjekter kan ha betydelige miljøgevinster, men ikke nødvendigvis. Dette burde være et åpenbart krav som Samferdselsdepartementet og Stortinget bør stille når bompengeprosjekter skal godkjennes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder