SVARER: Birgitte Lange.

Debatt

Når virkeligheten er tøffere enn politikken

I en kommentar i VG skriver Astrid Meland om det hun kaller «politikernes asylpopulisme», hvor hun argumenterer for at når regjeringspartiene har vedtatt en tøff politikk, bør de stå for den også når de får kritikk.  Men det Meland ikke tar innover seg, er at det er situasjonen i Afghanistan som er tøff, og så farlig at det er uholdbart å returnere barn dit.

BIRGITTE LANGE, generalsekretær i Redd Barna

I kommentaren trekker Meland frem Redd Barna, og sier «om dette ender med at de får stoppet returer til Afghanistan, som Redd Barna vil, er det et uheldig og ikke bærekraftig utfall. Det Norge i så fall gjør, er å garantere at alle som kommer alene fra Afghanistan har rett til å bosette seg her.»

Det stemmer at Redd Barna anbefaler at returer av barn til Afghanistan bør stoppes, men vi er dypt uenig i at dette vil være uheldig. Tvert imot er det fortsatt retur av barn til Afghanistan som vil være uheldig og ikke bærekraftig. La oss forklare hvorfor.

Først, la oss få presisere at Redd Barnas mandat er barn og ivaretakelse av barns rettigheter. Vi fraråder retur til Afghanistan av personer som har søkt asyl som barn, og som etter FNs barnekonvensjon har særskilte rettigheter. Vi har ikke bedt om stopp av alle returer til Afghanistan. Det stemmer derfor ikke at vårt standpunkt betyr at alle som kommer alene fra Afghanistan har rett til å bosette seg her.

les også

Politikernes asylpopulisme

La oss også presisere at Redd Barna ikke prinsipielt er mot retur. Retur er viktig for å ivareta asylinstituttet, og rask retur til hjemlandet kan være det beste for barn.  Men ikke til Afghanistan, ikke slik situasjonen er der nå. Afghanistan anses for å være et av verdens farligste land. Situasjonen i Afghanistan har blitt kraftig forverret de siste årene. 

Ifølge The Institute for Economics and Peace har Afghanistan nå passert Syria som det landet i verden der flest blir drept av terrorangrep. 2018 var det dødeligste året for sivile i krigen i Afghanistan til nå. Samtidig med at situasjonen har blitt verre i Afghanistan, så har nåløyet for å få opphold i Norge blitt trangere. En viktig endring er at rimelighetsvilkåret har blitt fjernet i internfluktvurderingen. Endringen førte til at barnefamilier og ungdom som ikke kan returneres til hjemstedet sitt fordi det er for farlig der, i større grad enn før returneres til et annet sted i landet. De sendes ikke hjem, men tilbake til flukt i eget land. Denne lovendringen har blitt kritisert av blant annet FNs høykommissær for flyktninger for å være i strid med flyktningkonvensjonen. 

les også

Abbasi-søsknenes advokat: – De har vært under konstant overvåkning

Redd Barna arbeider i Afghanistan, og vet svært godt at barn ikke er beskyttet der.  Flere av barna og ungdommene som returneres fra Norge og andre land har blitt forsøkt vervet til væpnede grupper. De frykter å bli drept, kidnappet eller utnyttet i kriminalitet. Mange opplever diskriminering og stigmatisering etter retur. Dette kommer frem i en rapport Redd Barna lanserte i fjor høst. Redd Barna har snakket med barn og unge som er returnert fra europeiske land til Afghanistan. I tillegg til den fysiske og psykiske usikkerheten barna lever med, viser det seg at barna får lite støtte til å klare seg etter retur, og at det finnes lite eller ingen informasjon om og oppfølging av hva som skjer med barna etter retur. Fire av fem planlegger å flykte igjen.  

Dette er åpenbart ikke bærekraftig. Asylpolitikk-feltet er komplekst, og ikke alle som kommer til Norge skal få bli. Men dagens praksis med å returnere barnefamilier og ungdommer som flyktet alene til Norge fra Afghanistan da de var barn er uholdbar, og må umiddelbart ta slutt. Når politikken bærer så galt av sted og har så alvorlige konsekvenser for barna, gjør politikerne lurt i å sette ned foten, lytte til kritikken og justere kursen. Det er i dette tilfellet helt nødvendig for atnorske myndigheter skal ivareta barns rettigheter og føre en bærekraftig asylpolitikk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder