Foto: Odin Jæger

Kommentar

Kommentar: Det som skurrer i norsk økonomi

Tidens melodi er at alt går bedre i norsk økonomi. Men noe skurrer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

På den lyse side vokser norsk økonomi, om enn svakt. Den verste oljenedturen ser ut til å være over. Forbrukernes optimisme stiger og arbeidsledigheten faller.

Den mørke side avslører urovekkende utviklingstrekk. En stadig mindre andel av mennesker i yrkesaktiv alder er i jobb. De økonomiske forskjellene øker.

Den såkalte sysselsettingsprosenten har falt med fire prosent de siste årene. At arbeidsledigheten går ned skyldes i stor grad at de ikke lenger regnes som en del av arbeidsstyrken. Dette er den skjulte ledigheten.

LES OGSÅ: Jensen gir litt gass

Denne uken la LOs økonomer frem en konjunkturrapport som enda en gang dokumenterer hvor vanskelig veien er inn i arbeidslivet for mange unge, spesielt menn. Det siste tiåret har sysselsettingsraten for menn med kun grunnskole, i alderen 25 til 29 år, falt fra 79 til 66 prosent. Nesten 100 000 unge under 30 år har verken arbeid eller studieplass. Andelen trygdede stiger.

Samtidig øker de økonomiske forskjellene. I OECD-landene har reallønnen bare har økt 0,2 prosent siden 2008. Folk flest har med andre ord ikke fått del i den økonomiske veksten. De med lavest inntekt har lavere reallønn i dag enn før finanskrisen. Norge er ikke noe unntak. LO viser til at de ti prosent lavest lønnede nesten ikke har hatt reallønnsvekst det siste tiåret.

LES OGSÅ: Skattklasse 2 for fall

En gunstig kronekurs har de siste årene har sterkt forbedret norsk eksportindustris konkurranseevne. Ansatte har bidratt med å godta magre lønnsoppgjør, for å gjøre bedriftene mer konkurransedyktige. Men LO påpeker at dette i liten grad gjenspeiler seg i økende eksport eller investeringer. Sjeføkonom Roger Bjørnstad sa denne uken at lettelser i formueskatt og bedriftsskatt ikke har ført til den forventede vekst i bedriftenes investeringer. En stor del av verdiskapningen har gått til de rikeste.

Slike utviklingstrekk er disharmonisk i et land der både høyre og venstresiden liker å snakke om et samfunn med relativt små forskjeller, høy yrkesdeltakelse og gode velferdsordninger.

Velferdsstaten, slik vi kjenner den, vil ikke bestå på sikt hvis en stadig større del stenges ute fra arbeidslivet og solidariteten i samfunnet forvitrer.

LES OGSÅ: Strid om Tesla-avgift

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder