SKRÆMMER? – LO-leder Gerd Kristiansen roper stadig «ulv, ulv», skriver statsråd Robert Eriksson. Foto:Nils Bjåland,VG

Debatt

Kronikk: Vart du skræmt no?

LOs og Gerd Kristiansens reaksjon på forslaget om å øke adgangen til å ansette midlertidig minner meg om Trond Kirkvaags karakter «Skræmmer'n».

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fem år gammel

Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister (Frp).

LOs representanter går jo Trond Kirkvaags figur «skræmmer'n» en høy gang når de varsler politisk streik og advarer mot en rasering av norsk arbeidsliv. Det får da være måte på hvor høyt man skal tillate seg å rope «ulv, ulv». Da har jeg mer sans for tilnærmingen til lederskribentene i både VG, Aftenposten, BT og Nettavisen, som er langt mer saklige og edruelige, og som støtter forslaget om å øke adgangen til midlertidige ansettelser.

Kan ha sosial effekt

Robert Eriksson. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

I likhet med de nevnte avisene tror heller ikke jeg at midlertidige ansettelser er en inngangsport til himmeriket. Dette er kun ett av flere forslag som har som mål å senke terskelen på porten inn i arbeidslivet. «Fornuftig praktisert kan midlertidige ansettelser ha en sosial effekt ved å slippe inn grupper i arbeidslivet som ellers ikke ville hatt en sjans», skriver VG på lederplass. Det er jeg helt enig i.

OECDs nye rapport slår fast at sannsynligheten for å få en fast heltidsstilling er betydelig større for personer som har hatt en midlertidig stilling, sammenlignet med dem som har vært arbeidsledige. Om lag halvparten går over i fast stilling etter ett års midlertidig ansettelse. For enkelte grupper – særlig ungdom – kan midlertidige ansettelser være et springbrett inn i arbeidslivet. Hvorfor er ikke LO opptatt av dette? Hvorfor vil ikke LO være solidariske med de som står utenfor arbeidslivet? Som arbeidsminister må jeg også tenke på de som ikke er fagorganiserte og som ikke står i faste, trygge jobber.

Ubegrunnet frykt

LO skremmer med at regjeringen vil ta Norge tilbake til løsarbeidersamfunnet fra slutten av 1800-tallet. Det sier meg to ting: 1. LO må lese seg opp på norsk historie. Å sammenligne forholdene i norsk arbeidsliv da og nå er helt hinsides. 2. I sin iver etter å sverte regjeringen gjør LO alt for å spre ubegrunnet frykt hos vanlige arbeidere. Hvorfor informerer ikke LO sine medlemmer om at vi foreslår både karantene- og kvoteordninger – nettopp for å hindre misbruk? Hvorfor sier de ikke at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv?

LO skremmer med at midlertidig ansatte ikke får lån i banken og derfor må leve et liv i usikkerhet og uten faste rammer. Mitt spørsmål til LO blir da: Tror dere at arbeidsledige får lån i banken? LO snakker som om alternativet til en midlertidig jobb er fast jobb for de som står på utsiden.

LO skremmer med at midlertidig ansatte får langt større helseplager enn fast ansatte. For det første: Tror LO at en passiv trygdetilværelse er oppskriften på sunn helse? Nok en gang må jeg minne om at alternativet for de som i dag står på utsiden av arbeidslivet som regel er en midlertidig jobb – eller ingen jobb. For det andre: LOs påstand stemmer ikke. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er nemlig langt mer nyansert. Det er trolig sånn at midlertidig ansatte i større grad kommer fra en bakgrunn preget av økonomisk usikkerhet og bekymringer. Tilværelsen utenfor arbeidslivet har for noen vært med på å forverre helsen, mens for andre er dårlig helse en viktig årsak til at man (tidligere) ikke kom inn i arbeidslivet. LOs analyse er alt for ensidig og enkel.

LO tar feil

LO skremmer med at midlertidig ansatte er mer utsatt for ulykker og skader enn andre. Det er riktig at denne gruppen arbeidstakere er noe mer utsatt, men det skyldes ikke at de er midlertidig ansatte. Det skyldes at de er nye i jobben. Den som er fersk i en jobb og har mindre erfaring har normalt større risiko for å begå feil. Det gjelder også for de som har prøvetid i faste stillinger.

Det skremmes med at midlertidig ansatte av frykt for ikke å få fortsette i jobben føler seg tvunget til å møte på arbeid selv om de er syke. Frykten er ubegrunnet: Ifølge STAMI er det ingen tydelige forskjeller i sykefravær mellom fast ansatte og ansatte i midlertidige stillinger. Det som spiller en viktig rolle er arbeidsmiljøfaktorer.

Sist, men ikke minst: LO skremmer med at midlertidig ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på jobben – av frykt for å miste jobben. Frykten er ubegrunnet. I 2010 gjennomførte Fafo en undersøkelse om varsling blant 6000 lønnstakere i offentlig og privat sektor. Ifølge Fafo (Trygstad m.fl. 2014) er studien den største undersøkelsen om varsling som har vært gjennomført i Norge. Den slår fast at faktorer som ansettelsesforhold, ansiennitet og utdanning ikke påvirker hvorvidt arbeiderne varsler eller ikke. Arbeidstakere i undervisning, barnehage, grunnskole og videregående opplæring, helseforetak og i pleie og omsorg varsler mest. Dette er næringer som er preget av relativt sett mange midlertidige ansatte. Mens ansatte innen IKT-sektoren, konsulent- og rådgivningsfirma varsler minst. En ny evaluering av varslerbestemmelsene viser også at norske arbeidstakere i større grad enn arbeidstakere i andre land sier fra om kritikkverdige forhold. Det er bra!

Det er helt greit at LO er uenig med regjeringen i spørsmålet om midlertidige ansettelser. Men skremselspropagandaen kan de med fordel spare norske arbeidstakere for.

Les også

 1. Eriksson ypper til mer bråk

  En uke etter at han terget på seg store deler av norsk fagbevegelse, er arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) klar med…
 2. LO-topp: - Uføre og sosialklienter får svi

  Fagforbundsleder Mette Nord mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fra nyttår går til angrep både…
 3. Debatt om grensen for å bli syk: LO-Gerd: Det er sykt å be syke jobbe

  Stormberg-gründer Steinar J. Olsen mener det er betenkelig at ansatte med hodepine eller influensa er borte fra jobb.
 4. Eriksson lover flere midlertidige ansettelser

  Arbeidsminister Robert Eriksson slår i bordet tre dager før høringsfristen går ut, og fastslår at regjeringen vil myke…
 5. Hverken NHO eller LO applauderer: Eriksson vil heve aldersgrensa i arbeidslivet til 75 år

  Regjeringen går inn for å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år og senere til 75 år.
 6. Kronikk: Fra innbytter til fast på laget

  LO streiker mot regjeringens forslag om å øke adgangen til å ansette midlertidig. La meg slå fast: Det blir endringer.
 7. Eriksson anklages for Fauske-fusk

  – Vi er blitt misbrukt av Robert Eriksson for å underbygge hans politiske prosjekt, sier sentrale tillitsvalgte i Fauske…
 8. Rekordtall for LO

  LO har passert 900 000 medlemmer med god margin, noe som er ny rekord.
 9. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier rett ut at han vil ta makt fra LO-leder Gerd Kristiansen.
 10. Tar grep – midt i høringsrunden: Frp-Eriksson vil la deg jobbe til du er 72

  Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil forkaste bedriftsinterne aldersgrenser og heve dagens 70-årsgrense til 72 år…
 11. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

  De representerer landets sykepleiere, lærere, ansatte i kommunene og staten og flere andre grupper.
 12. Foreslår midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil innføre mulighet for midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil…
 13. Regjeringen snur - legger bort omstridt sykelønnsforslag

  Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.
 14. NHO sår tvil om det blir flystreik

  NHO tror det er mulig å forhindre den varslede flystreiken tirsdag.
 15. Skogen Lund vil heve AFP-grensen

  Aldersgrensen for avtalefestet pensjon (AFP) kan bli satt opp fra 62 år.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Fremskrittspartiet (Frp)
 3. Landsorganisasjonen (LO)

Flere artikler

 1. Kronikk: Forsvar arbeidsmiljøloven – en samfunnssak

 2. Pluss content

  Forsvar arbeidsmiljøloven – en samfunnssak

 3. Lederne i LO, YS og Unio slår tilbake mot arbeidsministeren: Debatt: Ikke skremt, Eriksson, men uenig!

 4. Voldsom protest mot Frp-Erikssons forslag idag: Lammer sentrale flyplasser tirsdag

 5. Forslaget om midlertige ansettelser: To Frp-statsråder i strid

 6. Eriksson: Mange demonstrerer uten å vite mot hva

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder