NETTPORNO: – Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak, og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene, skriver kronikkforfatterne.

NETTPORNO: – Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak, og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene, skriver kronikkforfatterne. Foto: Petter Emil Wikøren VG

Stopp pornoflommen som barn og unge utsettes for!

Stortinget bør gi sin tilslutning til alle forslagene som KrF fremmet i mars. Barn og ungdom må beskyttes mot nettporno.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KJERSTI CECILIE JENSEN, advokat
KARI LØVENDAHL MOGSTAD, lege og forfatter av boken «Kroppsklemma»

Vi er glade for nyheten om at Stortingets justiskomité 6. har kommet til enighet om å sette ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å beskytte barn mot nettporno og økt seksualisering. Dette er et viktig skritt i retning av at norske politikere tar et ansvar for samfunnsutviklingen når det gjelder internett og sosiale medier sin påvirkning av barn og unge. Men vi er fortsatt bekymret for at det ikke gjøres mer. Vi mener Stortinget under behandlingen 13. juni bør gi sin tilslutning til alle forslagene som KrF fremmet i mars.

Kjersti Cecilie Jensen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

De andre forslagene var å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på filtre som blokkerer barns tilgang til pornografi, blokkering av pornografiske nettsteder som ikke praktiserer alderskontroll og å sikre at grunnskolen blokkerer for tilgang til pornografi i skoletiden.

Kari Løvendahl Mogstad. Foto: Geir Otto Johansen VG

Dagens ungdomskultur er mer seksualisert enn noen gang. Dette viser seg ikke minst på utseendeidealer, der man ser en nokså klar kjønnsstereotypi hos både jenter og gutter. De trange kroppsidealene som råder i dag, er i stor grad inspirert av pornoindustrien, hos begge kjønn. Det er for de fleste hardt, for ikke å si umulig å oppnå «drømmekroppen», noe som gir økt forekomst av både kroppsbildeforstyrrelser, redusert psykisk helse og nedsatt selvbilde og livskvalitet.

Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak, og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene.

Konkret bør det kreves at alle e-komtilbydere (dvs. mobil- og internettleverandører) leverer gratis filter til alle sine abonnenter, og det bør være obligatorisk med filter for alle abonnement hvor et barn er registrert som bruker. Mer komplisert trenger det ikke å være.

Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag – men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno (slik de nå innfører i England).

Les videre: – Steng tilgangen til Pornhub!

Vi er av den klare oppfatning at internett ikke bør være et rettsløst sted, hvor kommersielle interesser tjener rått på brutal porno og porno som seksualiserer barn. Kulturministeren skal i brev til Justiskomiteen ha uttalt at blokkering av nettsider med pornografisk innhold vil være et inngrep i ytringsfriheten. Vi kan ikke se at forholdet til ytringsfriheten er problematisk når det gjelder å begrense barns tilgang til nettporno. Hardporno (slik all nettporno nå synes å være) og porno som seksualiserer barn er forbudt i Norge. Å begrense tilgangen til noe som allerede er forbudt innebærer ikke en krenkelse av ytringsfriheten, og Grunnloven § 100 sier jo også selv at sensur kan skje for å beskytte barn og unge mot skadelige levende bilder.

Stortinget må derfor ta innover seg at Norge allerede har et forbud mot utbredelse, innføring og fremvisning av slik porno, og et forbud mot å overlate porno til barn. Forbudene er ikke bare basert på hensynet til barn, men også på at store deler av befolkningen oppfatter porno som støtende og i strid med likestillingshensynet. Porno fremmer et syn på kvinner som mindre verdt, og at mannlig seksualitet går ut på å krenke kvinner både fysisk og psykisk.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det handler i dag særlig om at så godt som all nettporno inneholder vold mot kvinner. Kvinnene i pornoen blir utsatt for kvelning, gaging, lugging, utskjelling og de blir gjerne penetrert av flere samtidig.

Konsekvensene av dette ser man med all tydelighet når voldtektssaker kommer for retten; ikke bare i Hemsedalssaken og forfattersaken – på høringsmøtet i Justiskomiteen om forslagene til å beskytte barn mot nettporno, viste også presidenten i Norges juristforbund til alle de unge guttene som møter i retten og som ikke forstår at de har begått en voldtekt. Jentene i pornoen mener jo ikke nei selv om de sier det, og de liker jo å bli tatt litt hardt?

Nettporno er med på å forme unges seksuelle holdninger, og forskning viser altså at den store eksponeringen har sammenheng med vold, og gir et fullstendig feilaktig bilde av gjensidighet og respekt i seksuelle relasjoner, med sin objektivisering av kvinner. I tillegg foregår det i pornoen en bevisst «adultifisering» av barn, parallelt med at voksne kvinner blir «infantilisert». Det er forkastelig hvordan denne industrien spekulerer i bruk av barnlighet for å gjøre pornoen enda mer salgbar og attraktiv.

Vektige samfunnshensyn tilsier derfor at forslaget bør behandles med det største alvor og at tiltak må på plass nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder