– Å passe på barna våre er ikke bare barnevernets, men vårt felles ansvar, skriver Audun Formo Hay, psykolog i barnevernet. Foto: Eirik Evjen Photography

Debatt

Hvem skal verne om de voldsutsatte barna våre?

Én av 20 norske barn lever med alvorlig vold eller omsorgssvikt hjemme. Én av 20 barn er til sammen 50 000 av barn. Barneombudet er bekymret for at vi snakker om barnevernet på en måte som kan gjøre at færre av de mest sårbare barna får hjelp. Hun har rett. Vi bør alle snakke om å verne barna våre, og når vi gjør det, bør vi snakke sammen. 

Audun Formo Hay, Psykolog i barnevernet

For når barnevernet diskuteres, ender det ofte i snakk om for liten kompetanse i de kommunale tjenestene. Når statsråden blir utfordret på tiltak, har han nettopp kompetanseheving i kommunene som sitt viktigste poeng. I det kommunale barnevernet jobber dedikerte, kunnskapsrike, varme og dyktige folk. Kompetanseheving og bedre kvalitet på grunnutdanningen vil antagelig ønskes varmt velkommen av de aller fleste av dem. Pekefingre mot manglende kompetanse blir imidlertid en både for enkel og urettferdig forklaring når den blir stående alene. 

Vold og omsorgssvikt mot barn kommer ikke av én enkelt grunn. Ofte lever barna i familier med fattigdom, psykiske lidelser, langvarig sykdom, rusmisbruk eller andre påkjenninger som gjør det vanskelig for foreldrene å gi god omsorg til barna sine. Som oftest kommer også problemene sammen. I hjelpeapparatet har vi tjenester som retter seg mot hver enkelt av dem. NAV og boligkontor jobber med levekår, BUP med barnas psykiske helse, DPS med de voksnes, familievern med konflikter mellom foreldrene, osv. Tjenestene jobber imidlertid for isolert, og familiene faller ofte mellom de ulike hjelpernes stoler.

les også

De jobber for å hjelpe: Nesten halvparten utsettes for vold eller trusler

I barneverntjenesten der jeg jobber har vi startet et tiltak som jobber med multisystemisk terapi for familier med vold og omsorgssvikt. Tiltaket jobber med mange av disse problemene i én og samme behandling, og samarbeider tett med menneskene og instansene rundt familien. For eksempel kan man gi foreldrene behandling for sine traumer, mens man samtidig jobber med at familien har et sted å bo, og at barna deltar i barnebursdager på lik linje med andre barn. Med gode nok rammer og et tett samarbeid med forskningsfeltet, har vi sett mange familier løse store problemer, og dermed gi bedre omsorg til barna sine. Tiltaket er et eksempel på hvordan forskning og innovasjon kan brukes i praksis. Myndighetene bør legge til rette for dette i barnevernet, på samme måte som i andre bransjer. Økt kompetanse i førstelinjen er ikke alene løsningen for å hjelpe disse barna, man trenger også et bredere utvalg av tiltak å tilby familier som strever.

Faren er at det rammer barna

Selv om de fleste familier som er i kontakt med barnevernet er fornøyd med hjelpen de får, er det en utfordring at barnevernet ofte blir sittende alene med ansvaret når problemene blir på sitt mest komplekse. For barna og familiene det er snakk om kommer gjerne både BUP, DPS, NAV og skole til kort på egenhånd. Ingen av dem har rammer til å gi de mest utsatte familiene helhetlig hjelp.

Når ingen andre kan trylle alene, er det også vanskelig for barnevernet å gjøre det. Alle er enig om at noe må gjøres, men familier som opplever både psykiske lidelser, dårlig økonomi og uviss bostatus trenger mer enn kun én hjelpende hånd å sjonglere med. Det er mulig å hjelpe utsatte barn, men da trengs det tett samarbeid mellom barnevern, skoler, NAV, trossamfunn, idrettsklubber og utvidet familie.

Vi må derfor begynne å snakke i vi-form når vi snakker om barnevern. Den politiske ledelsen bør begynne med seg selv. Å passe på barna våre er ikke bare barnevernets, men vårt felles ansvar. Å diskutere hvordan vi skal få det til er helt avgjørende, men det er også avgjørende hvordan vi diskuterer det. Barnevernet skal være ydmyke for den enorme makten de har blitt delegert, men vi trenger å komme forbi svartmaling og polarisering for å hjelpe de 50 000 mest utsatte barna.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder