DIREKTØR I NØD: Tor-Helge Lyngstøl leder Direktoratet for nødkommunikasjon. Foto: Marte Vike Arnesen VG

Leder

Skandale i nødnettet

At uautoriserte personer i et utenlandsk firma har hatt tilgang til innsiden av det norske nødnettet, er en sikkerhetsskandale av dimensjoner. Den bør granskes, og den bør får tydelige konsekvenser.

NRK har avslørt at indiske IT-arbeidere hadde tilgang til sentrale deler av Norges nødnett. Nødnettet det systemet de norske nødetatene som politi, helsevesen og brannvesen bruker til kommunikasjon og samband. Nettet er en helt sentral del av norsk infrastruktur, og det kan være særdeles skadelig hvis det ikke virker. I verste fall kan liv og helse gå tapt.

Utbyggingen av Nødnett har vært et stort og kostnadskrevende prosjekt. Nettet er underlagt Sikkerhetsloven, som innebærer strenge krav til sikring av utstyr og mennesker som har med driften å gjøre.

LES OGSÅ: Ser alvorlig på sikkerhetsbruddet

Tilgangene som arbeidere ved et indisk firma hadde til nødnettet, innebar at de i praksis kunne stenge det, melder NRK. Disse tilgangene skulle de aldri hatt. De var ikke sikkerhetsklarert for å ha tilgang til driften av selve nettet. Hvordan de endte med å få tilgangen, er så langt uklart.

Nødnettet driftes av private firmaer, men disse forplikter seg til å ha driften av akkurat dette nettet i Norge, med personer som er klarert. Imidlertid virker det ikke som om det har vært noen effektiv kontroll med dette. At en indisk underleverandør til selskapet Broadnet satt med tilgang til systemet som sikrer samband i norsk politi og helsevesen, ble ifølge NRK oppdaget ved en tilfeldighet.

LES OGSÅ: 40 nødnettstasjoner sviktet under stormen Urd

Direktoratet for nødkommunikasjon, ved direktør Tor-Helge Lyngstøl sier til NRK at forholdene rundt driften av nettet man mener er avgjørende for Norges sikkerhet, er "basert på tillit" og "vanskelig å gå inn og kontrollere". Hvis dette er representativt for direktoratets innstilling til sikkerhet, så kan man like gjerne legge det ned.

VG MENER: Norge trenger et digitalt grenseforsvar

At Norges kritiske infrastruktur er overlatt til private firmaer man ikke har kontroll på, det er ikke akseptabelt. Så langt vet ingen hvor lenge eller i hvilket omfang uautoriserte personer har kunnet bevege seg på innsiden av det norske nødnettet. Ingen vet om det er plantet skadevare eller spionvare inne i nettet, slik sabotasje kan være svært vanskelig å oppdage hvis man ikke oppdager selve inntrengningen. Det som har skjedd er en sikkerhetsskandale av dimensjoner. Den bør granskes, og den bør får tydelige konsekvenser.

De som ikke har klart å beskytte milliardinvesteringen i det nye nødnettet bedre enn dette, de bør finne seg noe annet å gjøre. Leverandøren som i strid med avtalen har delt ut tilganger til firmaer og personer som ikke skulle ha det, bør selvsagt sies opp umiddelbart. I en tid der dataangrep og cybertrusler bør være kjent for de fleste, vitner det som har skjedd i nødnettet om en nærmest total lemfeldighet med store verdier og viktig infrastruktur.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder