DREPT: – Beitedyrene opprettholder et landskap som turistene elsker. Sauen er en norsk superhelt, skriver kronikkforfatteren i et kraftig oppgjør med ulveforkjemperne. 
Bildet: 87 sauer er drept av ulv på under en uke i Hurdal og Gran.

DREPT: – Beitedyrene opprettholder et landskap som turistene elsker. Sauen er en norsk superhelt, skriver kronikkforfatteren i et kraftig oppgjør med ulveforkjemperne. Bildet: 87 sauer er drept av ulv på under en uke i Hurdal og Gran. Foto: Frode Hansen VG

Kjære ulveforkjemper!

La meg svare på noen av kommentarene dine.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

MARTHE GRINA, bor på gård med sau og ammekyr i Lunner, Oppland.

Norsk utmark er ikke det samme som Yellowstone nasjonalpark. Ulven i Norge burde få leve i et reservat. Men da må bestanden reguleres. Ulv og beitedyr går dårlig overens.

La meg få svare på noen av kommentarene dine i landets nettaviser:

«Før i tiden gjetet bøndene dyrene sine».

Før i tiden, før midten av 1800-tallet da ulven så og si ble utryddet i Norge, var det vanlig å ha to kuer, åtte sauer, tre griser og noen verpehøns.

MARTHE GRINA. Foto: PRIVAT

«Du kan ikke ha flere dyr enn du klarer å passe på».

Dette er ikke kjæledyr. Bøndene produserer mat til Norges befolkning. Ifølge årets jordbruksoppgjør er du et småbruk å regne dersom du har under 300 dyr. Bøndene fører tilsyn med dyrene sine gjennom sommeren. Noen beitelag ansetter i tillegg eksterne gjetere. Men områdene er enorme, og antall dyr som gjetes er veldig mye høyere enn «før i tiden».

«Dette er et resultat av dårlig avlet sau».

Grunnen til at sauen er avlet frem for å produsere mer kjøtt, kan forklares på en enkel måte: Du produserer ikke lenger din egen mat. Det er færre kjøttprodusenter og flere folk å mette. Vi er en verden i vekst. Samtidig ønsker forbrukerne prisen på mat ned. Derfor må det produseres i størst mulig skala, til kortest mulig tid.

Kjære naturverner!

Du sier at ulven er en viktig del av økosystemet, og nødvendig for å opprettholde biologisk mangfold i Norge. Husdyrbeiting har vært en naturlig del av økosystemet i flere tusen år. Mange arter har tilpasset seg det beiteskapte miljø og er avhengig av fortsatt beiting. Kulturlandskapet er tilholdssted for en tredjedel av Norges truede arter. Skal vi beholde et artsrikt biologisk mangfold i Norge, trenger vi sau, geit, ku og hest ute på beite. Beiting øker gressandelen i utmarksbeitet, samtidig som det hindrer tilgroing med trær og busker.

Kjære NOAH - for dyrs rettigheter!

Hvilke dyr er det dere egentlig snakker om? Er det kun rovdyr, ville dyr, og kjæledyr? Eller er det også snakk om husdyr? Synes dere det er greit at en ulv dreper/påfører dødelige skader på oppimot 100 sau i løpet av ei uke? Men den spiser den ikke! Sauer og lam pines til døde. Det blir funnet lam som er så skadet at de kun går rundt i ring, mens det skummer ut av munnen på dem. Disse lammene må selvfølgelig avlives på stedet. Det ligger nå hauger med død sau som har lidd akkurat samme skjebne.

Kjære forbruker!

I en sammenligning med andre europeiske land kommer Norge ut med et svært lavt forbruk av antibiotika i matproduksjonen, men dette kan nå endre seg. Sauen du møter i utmark om sommeren omdanner gress til kjøtt vi kan leve av. Halvparten av årsfôret til norske sauer kommer fra utmarka. Flere tusen sau må nå holdes tilbake på innmarksbeite, fordi det er for farlig å sende de til utmarka. Sauen må nå gå på et betydelig mindre areal, og her vil det oppstå et enormt smittepress. Dette vil resultere i mer vaksinering og antibiotikabehandling. Så i stedet for å fores opp på ferskt gress i utmarka, vil lammene som slaktes til høsten være proppfulle av antibiotika.

Kjære stolte nordmann!

Beitedyrene opprettholder et landskap som turistene elsker. Sauen er en norsk superhelt. Norge klarer seg ikke uten. Vi trenger sau for å opprettholde kulturlandskapet. Dessuten er et bærekraftig landbruk, der kulturlandskapet opprettholdes, en viktig del av kampen mot miljøendringer.

Det er på tide å ta et standpunkt til hvordan du vil at Norge skal se ut, og hva du vil bruke den norske naturen til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder