Leder

Kjente og alvorlige trusler mot Norge

PSTs trusselvurdering peker kanskje på det åpenbare, men det er ingen unnskyldning for å ikke ta den alvorlig.

Vi som lever nå er velsignet sammenlignet med mange av generasjonene før oss. Vi lever i et trygt og fritt land, i en velfungerende rettsstat og i et samfunn preget av stor tillit mellom folket og de som styrer oss. Det skal vi ta vare på. PSTs trusselvurdering minner oss om at noen forsøker å rive ned dette. Disse kreftene er ikke sterke, og de har så langt ikke kommet noen særlig vei, men de er der, og de må identifiseres og bekjempes. Et trygt land er et fritt land.

les også

Listhaug: PSTs trusselbilde styrker behovet for bevæpning av politiet

PST peker spesielt på to trusler mot Norges sikkerhet. Det ene er fremmede staters etterretningsvirksomhet mot Norge, det andre er voldelig ekstremisme. De to truslene er ganske forskjellige, både i omfang og natur, noe som gjør at de må håndteres på ulike måter. Begge truslene er så sammensatte at de ikke kan bekjempes alene av sikkerhetstjenestene, de krever en bred og samordnet innsats fra både offentlig og privat sektor.

les også

PST: Russisk etterretning kan gjøre størst skade på Norge

At stater driver spionasje mot hverandre er et eldgammelt fenomen. God etterretning om et annet lands sårbarheter og styrker kan avgjøre militære konflikter og kriger. Innsamlingen av materiale og opplysninger som kan bli nyttige i en krigs- eller krisesituasjon skjer i fredstid. Det er da det er enklest å få fatt i dem. Moderne konflikter mellom stater behøver ikke nødvendigvis å være militære, en stat kan få sin suverenitet og som politiske handlefrihet innskrenket eller påvirket på mange andre måter i vår tid. PST peker på hvordan særlig Russland og Kina opererer i denne dimensjonen, og ber folk være på vakt mot påvirkning, forsøk på verving, datainnbrudd og annen undergravende virksomhet. Dette er trusler som krever større og mer målrettet innsats enn det som er tilfelle i dag. Spesielt i det digitale rom er både regelverk, jus og generell trusselforståelse ikke god nok.

Voldelig ekstremisme, spesielt fra radikale islamistiske terrorister, er en akutt trussel mot tryggheten i Europa. Viljen og evnen hos disse terroristene til å utføre hensynsløs vold og massedrap synes grenseløs. Det er avgjørende at Norge og andre land gjør det de kan for å stanse rekrutteringen til disse gruppene. Samtidig må selvfølgelig aktiviteten og mulige terrortrusler håndteres løpende. Faren for et terrorangrep slik vi har sett i Paris eller London eller en rekke andre steder er ikke over. Heller ikke her i Norge. Denne trusselen er grenseoverskridende og krever også et tett internasjonalt etterretnings- og sikkerhetsarbeid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder