YRKESFAG: Både bygg- og anleggsfag og helse- og oppvekstfag opplever solide økninger i søkertallene for neste skoleår. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Flere på yrkesfag

Det er gledelig at flere søker seg til yrkesfaglige studieretninger, men mye gjenstår.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Utdanningsdirektoratet la torsdag frem søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2018/2019. Tallene viser at søkningen til yrkesfagene øker mens færre ønsker å gå studiespesialiserende. Helse- og oppvekstfag tiltrekker seg mer enn 800 søkere mer enn i fjor. I tillegg er det mer enn 300 flere søkere til bygg- og anleggsfag.

Årets tall gir et håp om at trenden hvor ungdom velger bort yrkesfag til fordel for studiespesialiserende kan være brutt.

les også

Menn i kø for å bli helsefagarbeidere – men 87 prosent damer bemanner sektoren

At vi trenger flere fagfolk er åpenbart. En eldre og rikere befolkning stiller store krav til helsevesenet vårt. De kravene kan bare løses hvis sektoren fremstår attraktiv og er i stand til å rekruttere ungdom.

Også innenfor bygg og anlegg har vi store uløste behov i tiden som kommer. Landet skal både bygges og bindes sammen. Det er ikke oppgaver som kan overlates til internasjonale konjunkturer og eller et håp om endeløs tilgang på billig, utenlandsk arbeidskraft. Ethvert land er avhengig av en nasjonal strategi for å løse sine mest grunnleggende oppgaver. Å utdanne kompetansen som trengs innenfor sektorer som helse, bygg og anlegg er åpenbart en slik oppgave.

les også

«Bare» en lærling, «bare» en elektriker?!

Å få flere til å velge yrkesfag har vært et uttrykt ønske på begge sider av den politiske skalaen. Når ungdom nå ser ut til å følge oppfordringen har de samme politikerne et stort ansvar for å la handling følge ord. Det bør blant annet innebære å følge opp med nok lærlingplasser, knytte tettere samarbeid med næringslivet og gjøre utdanningene enda mer relevante for arbeidslivet.

Et stort varsku er de fortsatt store tallene på såkalt «påbygg». Det er nesten 13000 elever som har begynt på et yrkesfag og funnet ut at de likevel trenger studiekompetanse. Det er for mange.

les også

Kort utdannelse og god lønn? Dette er yrkene

Pluss content

At folk med et fagbrev på et tidspunkt ønsker videre utdanning kan være vel og bra. Det er imidlertid ikke bra at yrkesfagene ikke klarer å holde på de elevene som aktivt søker seg dit. Elever som ønsker å bygge landet eller pleie gamle og syke må vite at de har en fremtid i yrket. Norge må satse på dem som tør å satse på Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder