IKKE ØNSKET EFFEKT: Rushtidsavgiften fungerer mye bedre i utlandet enn i Norge. Det trengs en omlegging av bilavgifter. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Leder

VG mener: Rushtidsavgiften

En kraftfull omlegging bort fra eieavgifter og over på ulike bruksavgifter, herunder også veiprising og drivstoffavgift, vil gi en merkbar miljøeffekt. Det vil gjøre det billigere å eie bil, men dyrere å bruke den.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Bergen innfører rushtidsavgift fra 1. januar neste år. Trondheim har hatt det siden 2012, Kristiansand siden 2013. Målet er at færrest mulig skal kjøre gjennom bomringen.

Fordelene er mange og åpenbare: mindre utslipp fra fossildrevet trafikk og dermed redusert luftforurensning, lettere trafikkflyt og lavere kostnader for staten fordi det koster mer å bygge ut veinettet for den voksende befolkningen sammenlignet med kostnaden for å bygge ut kollektivtilbudet.

Men erfaringene så langt viser at rushtidsavgiften ikke fungerer like bra i Norge, som i andre land hvor dette er innført. I Trondheim er biltrafikken redusert med ti prosent. I Kristiansand kun med 3,2 prosent.

Til sammenligning reduserte London rushtrafikken med 15 prosent etter innføring av rushtidsavgiften i 2003. Også Stockholm lykkes atskillig bedre med 20 prosent reduksjon. Milano og Singapore reduserte rushtrafikken med hele 30 prosent.

Trondheim klarte seg bedre enn Kristiansand fordi de fulgte opp med oppbygging av kollektivtrafikken. Det er først da de så en markant nedgang i biltrafikken. Stockholm lykkes fordi de, i motsetning til storbyene i Norge, ikke hadde noen bomring før den såkalte trängselsskatten ble innført i 2006.

Göteborg fikk sin bomring og rushtidsavgift først i 2013. I Norge har man krevd passeringsavgifter i årtier. Og de har økt jevnt med årene. Bergen har hatt en bomring siden 1986, Trondheim siden 1991 og Oslo siden slutten av 80-tallet.

Å innføre rushtids-avgifter vil med rette oppleves som bare enda en ny bilavgift på toppen av alle andre vi har. Og antagelig vil man ikke kunne innføre en rushtidsavgift høy nok til å få de ønskede effektene. Det vil straffe seg i valg.

Men man kan oppnå både støtte og effekt om man samtidig med å innføre rushtidsavgift, reduserer avgifter på å eie bil, som engangsavgift, omregistreringsavgift og årsavgift.

En kraftfull omlegging bort fra eieavgifter og over på ulike bruksavgifter, herunder også veiprising og drivstoffavgift, vil gi en merkbar miljøeffekt. Det vil gjøre det billigere å eie bil, men dyrere å bruke den. Da vil folk ha råd til å eie bil, men samtidig tenke seg om før de bruker den fremfor kollektivt som vil være økonomisk gunstig.

Sammen med et godt utbygget kollektivnett i byene og gode parkeringsmuligheter ved kollektivknutepunkter utenfor byene, vil man kunne løse mange av byenes trafikkutfordringer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder