Leder

Norge trenger et digitalt grenseforsvar

VIL HA TILGANG: Etterretningstjenesten og E-sjef Morten Haga Lunde ønsker tilgang til all datatrafikk som passerer Norges grenser. Foto: Mattis Sandblad VG

Den norske Etterretningstjenesten trenger tilgang til signaler og kommunikasjon for å gjøre jobben den er satt til.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over tre år gammel

Et offentlig utvalg ledet av Olav Lysne foreslår at all datatrafikk som passerer Norges grense skal lagres, slik at den under visse forutsetninger kan granskes og analyseres av Etterretningstjenesten.

Forslaget betyr en omfattende utvidelse av Etterretningstjenestens adgang til overvåkning og analyse. Det er enorme mengder datatrafikk som passerer Norges grenser hvert døgn, mye av den er kommunikasjon mellom norske borgere i Norge, men som av tekniske årsaker går gjennom servere i utlandet.

Har du lest denne? «Staten leser tankene dine»

Å lagre disse datamengdene og gjøre dem tilgjengelig for en hemmelig tjeneste har betydelige personvernsutfordringer. Riktignok har alltid hemmelige tjenester kunnet overvåke kommunikasjon, men i moderne liv er det så mye informasjon som ligger i datatrafikk at tilgang til den innebærer en dyptgående inntrengning i privatlivet.

Spesielt hvis flere trafikkstrømmer settes sammen, slik det fysisk sett vil være muligheter til med lagringen som Lysne-utvalget foreslår.

Skal man kun skjele til personvern så er ikke forslaget akseptabelt. Men i spørsmål om etterretning og sikkerhet så kan man ikke ha et ensidig perspektiv. Den norske Etterretningstjenesten trenger tilgang til signaler og kommunikasjon for å gjøre jobben den er satt til.

Mange av de alvorligste truslene mot Norge er i dag digitale. Kommunikasjonen mellom terrorgrupper og nordmenn skjer i datanettet. Radikalisering, påvirkningsoperasjoner, propaganda og dataangrep skjer i det digitale rom. Stenger man Etterretningstjenesten ute fra dette rommet så vil det ha konsekvenser.

Kommentar: «Kildevern som privilegium»

Norge bør derfor åpne for lagring av slike data, og gi tjenesten tilgang til opplysningene i visse tilfeller. Lysne-utvalget legger opp til en omfattende domstolskontroll, og en styrking av EOS-utvalget. Begge deler er avgjørende forutsetninger for at lagring kan tillates.

Det bør også slås klart fast at disse lagrede dataene ikke under noen omstendighet skal gjøres tilgjengelige for andre formål enn bekjempelse av trusler mot rikets sikkerhet.

I debatten om metoder og tilganger for hemmelige tjenester snakkes det ofte om tekniske hindre og kontrollmekanismer. Begge deler er viktige. Men, det aller viktigste er at de hemmelige tjenestene selv har høy integritet og en bevisst holdning til personvern og inngripende metoder.

Les også: «Ikke sikkert storebror ser deg»

Dette må gå gjennom organisasjonene helt fra toppen og ned til dem som faktisk utfører etterretningsarbeidet. Hvis vi ikke stoler på at våre hemmelige tjenester kan forvalte de fullmaktene samfunnet har gitt dem, så har vi et langt større problem enn selve fullmaktene.

Les også

 1. Norge er utsatt for spionasje

  (VG Nett) Forsøk på spionasje mot norske interesser øker sterkt i omfang.
 2. Supervirus solgt på svartebørsen

  (VG Nett) Stuxnet mistenkes solgt på svartebørsen. Sikkerhetseksperter tror forbrytere nå har fått tak i superviruset.
 3. Bølger, brekk og trådløs noia

  Å holde på kontormobilens og PC-ens hemmeligheter er snart like vanskelig som å holde sidesprangene skjult i kantinen…
 4. Kritiserer UD for dårlig personvern

  Datatilsynet er kritisk til hvordan Utenriksdepartementet (UD) håndterer følsomme personopplysninger.
 5. Nekter Norge kunnskap om terror

  På en drøy måned har Staten sørget for at hverken forskere eller journalister kan skaffe seg kunnskap om terror og…
 6. Jagland: Massiv lovløshet i overvåkningen

  Thorbjørn Jagland reagerer kraftig på det han beskriver som internasjonal lovløshet i etterretning og spionasje over…

Mer om

 1. Personvern
 2. IT-sikkerhet
 3. E-tjenesten

Flere artikler

 1. Vi trenger et digitalt grenseforsvar

 2. Pluss content

  Kronikk: Den digitale trusselen

 3. Pluss content

  E-sjefen: Frykter data-angrep mot stortingsvalget

 4. E-sjefen: Frykter dataangrep
  mot stortingsvalget

 5. Motstand i Frp og Høyre
  mot digitalt grenseforsvar

Fra andre aviser

 1. Venstre varsler dissens mot overvåking

  Bergens Tidende
 2. Aftenposten mener: Overvåkning må treffe og være godt kontrollert

  Aftenposten
 3. Debatt: – Naivt fra BT om ny etterretningslov

  Bergens Tidende
 4. Datatilsynet om E-tjenestens datainnsamling: – Et for stort inngrep mot norske borgeres personvern

  Aftenposten
 5. Statlig datainnsamling truer personvernet

  Bergens Tidende
 6. Bruker du Facebook, Snapchat, Google eller Instagram? Da ligger du snart i en datamaskin på Lutvann.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no