GUTTEN I DAMPEN: En e-sigarettbruker tar et magadrag. Foto:Mike Segar,Reuters

Leder

Dampen for tilværelsen

E-sigaretten utgjør kanskje ikke noen løsning i seg selv, men gjør at brukeren påfører seg selv og omgivelsene langt mindre skade

En ny rapport fraFolkehelseinstituttet har vurdert helserisiko ved bruk av e-sigaretter. E-sigaretter er i realiteten fordampningsrør, hvor nikotinholdig væske omdannes til damp og inhaleres. Brukeren vil fortsatt få i seg nikotin og eventuelle tilsetningsstoffer, men ikke tjæren som er tobakksrøykingens mest kreftfremkallende bestanddel. Bruke av e-sigaretter har tiltatt de siste årene, produktet er i fritt salg i mange land og brukes ikke minst av mennesker som prøver å venne seg av med vanlig tobakksrøyking.

Folkehelseinstituttets rapport konkluderer med at e-sigaretter er ikke uten helserisiko, hverken for «damperen» eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid betydelig mindre enn ved tobakksrøyking: «For røykere som ikke er i stand til å slutte å røyke, må man anta at en fullstendig overgang til e-sigaretter vil medføre en risikoreduksjon, og da spesielt for kreftutvikling», skriver utvalget.

I Norge er salg av e-sigaretter og tilsvarende produkter forbudt, men det er tillatt å importere mindre kvanta til eget bruk. Minst 100.000 nordmenn røyker e-sigaretter jevnlig. 500.000 har prøvd eller bruker av og til, ifølge nye tall fra Statens Rusmiddelforskning. Rapporten slår fast at det først og fremst er røykere og tidligere røykere som både har eksperimentert med e-sigaretter, og som har blitt faste brukere..

Vi mener det er på høy tid at man åpner for et regulert salg av e-sigaretter i Norge. Man må selvfølgelig kartlegge stoffene, spesielt smakstilsetningene som brukes og vurdere den eventuelle skadeeffekten av disse, slik at forbrukerne får kunnskap om hvilken risiko de løper. Men det er opplagt at e-sigarettene er langt mindre skadelige enn tobakkssigarettene som man får kjøpt i en hvilken som helst dagligvarehandel i Norge. Og at e-sigarettene har et stort potensiale i seg til å avvenne folk fra tobakksrøyking. Her er det snakk om ren pragmatikk. E-sigaretten er et hjelpemiddel på linje med røykeplaster og tyggegummi. Den utgjør kanskje ikke noen løsning i seg selv, men gjør at brukeren påfører seg selv og omgivelsene langt mindre skade.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder