VALGSEIER: Trump-fansen feirer i New York. Foto: Thomas Nilsson

Debatt

En ny, brutal verden

Brutaliteten inntar regjeringskontorer, den blir president i USA.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Trygve Bratteli var min barndoms statsminister. Jeg husker den langsomme måten å snakke på, som om han tok seg tid til å tenke mens han snakket, og det tror jeg han gjorde. Det var en trygghet i det som vi neppe var oppmerksom på, vi tok den for gitt.

Sånn snakker en statsminister. Han forstår vekten av sine egne ord. Han forstår at det er makten som snakker når han åpner munnen, og makten skal uttrykkes med respekt og ærbødighet for dem som har gitt akkurat ham makten, altså de som har stemt ham fram til statsminister, men ikke bare dem. Også de som ikke har stemt ham fram skal behandles med respekt, det er et ansvar som hviler på makten. Makt skal forvaltes med verdighet.

Håvard Syvertsen.

Nostalgi og idealisering? Hva med dem som ikke fikk være med når «noen snakket sammen» på Youngstorget? Interne maktkamper? Jo, de fantes. Ikke desto mindre stilte makten krav til sin egen framtreden, fordi den visste at måten den framsto på, var bærer av verdier.

Hva politikerne kunne si utenfor offentligheten, veit vi ikke, men ingen politiker kunne den gangen bruke uttrykk som «grab them by the pussy» i offentligheten, og gå på kontoret dagen etter.

Det var en annen verden. Ikke perfekt, langt ifra. Vi visste godt at jordkloden kunne utslettes, ja, det var atomvåpen nok til å utslette den mange ganger. Det fantes fattigfolk, men det fantes også en forståelse av samfunnet som ikke gjorde fattigfolk til individuelle tapere, det fantes en forståelse av strukturer og klasser. Ingen snakket om å sende dem som var utslått til Bjørnøya, slik Frp plutselig ville gjøre med de narkomane.

Oss og dem. Når var det det begynte?

Den verden min generasjon vokste opp i har glidd ut av hendene våre i årevis, og nå har den smelt i gulvet. Alle disse reglene som ble innprentet til de var helt selvfølgelige: Du skal ikke slå den som er mindre enn deg. Ingen er mer verdt enn noen andre. Du skal ikke mobbe. Disse helt grunnleggende, selvfølgelige tingene som har druknet i ord som lykkejegere, båret på gullstol, ord som snur virkeligheten på hodet.

Det er ikke sant at det ikke betyr noe hvordan vi snakker til og om hverandre. Brutaliteten inntar regjeringskontorer, den blir president i USA, og for oss som vokste opp i en annen verden, er det ikke til å tro.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder