HADDE SETT PÅ TV: Det ble full forvirring da USAs president Donald Trump viste til «en hendelse i Sverige» i helgen. Foto: Pablo Martinez Monsivais AP

Leder

Trump og Sverige

Svenskenes innvandringspolitikk er uinteressant når vi snakker om Donald Trumps uttalelser om Sverige. Det denne saken egentlig handler om, er hvordan den amerikanske presidenten forholder seg til fakta.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forrige uke trakk USAs president frem Sverige som et eksempel på hvor galt det kan gå med høy innvandring, og viste til en hendelse fra kvelden i forveien. Som i virkeligheten aldri hadde skjedd.

Vår avvisning av koblingen Trump-Sverige betyr ikke at vi mener at Sveriges innvandringspolitikk er uinteressant i seg selv. Tvert om. Svenskene har gått fra den ene ytterlighet til den andre; fra å være en av Europas mest liberale stater til å bli en av de strengeste når det gjelder å ta i mot innvandrere og asylsøkere.

Underveis har de snakket lite om de problemstillingene som naturlig dukker opp når det kommer mange mennesker fra andre kulturer. En åpen og fordomsfri debatt er nødvendig, dersom nykommerne skal finne sin plass i det samfunnet de har kommet til. En slik debatt er også nødvendig for at de som bor der allerede, skal oppleve at deres stemmer blir hørt, og at deres bekymringer blir tatt på alvor.

Integrering av nykommere er en tosidig prosess. De som kommer til et nytt land, må strekke seg langt for å forstå de sosiale kodene og akseptere de grunnleggende verdiene der de er kommet. Og de som tar i mot, må gi nykommerne muligheter til å finne sin plass; på boligmarkedet, i arbeidslivet, i nærmiljøet og i venneflokken.

Les Skartveits kommentar: Men hvor er du fra - egentlig?

En forutsetning for at det kan bli slik, er at mennesker snakker sammen, også om det som er vanskelig. At problemene som dukker opp, adresseres fortløpende, direkte – og gjerne kritisk, så lenge debatten preges av gjensidig respekt. Så langt vi kan se, har ikke svenskene greid å ha slike debatter. Det er en av grunnene til at svenskene sliter i dag.

Men debatten om Sverige og innvandring må tas uavhengig av Donald Trump. Enkelte forsvarer Donald Trumps uttalelser om Sverige med at han har rett, fordi svenskene har problemer. Nei, han har ikke rett. Det skjedde ikke noe i Sverige kvelden før han holdt sin tale. Det han sa, var feil. Fake news, fra en amerikansk president. Vi venter mer av lederen for verdens eneste gjenværende supermakt. Eller – vi pleide å gjøre det. Slik er det ikke lenger. Det er alvorlig. Og skremmende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder