BESKATTES: Nye kriterier skal inn i naturmangfoldsloven slik at ulv kan avskytes uten å ha forvoldt skade først . Bildet er fra Namsskogan familiepark i Nord-Trøndelag. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Leder

VG mener: Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken

Forslaget til ulvekompromiss forarger. Det er et godt tegn

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen (H) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.

"Dette er et godt kompromiss, som også anerkjenner konsekvensen av norsk viltforvaltning og rovviltforvaltning.

Forslaget ble sanksjonert med en egen, enstemmig uttalelse på Høyres landsmøte i helgen, om at lov og forskrifter må endres for å få til regulering av bestanden.

At både enøyde ulvemotstandere og frenetiske rovdyrromantikere er i kollektiv harnisk, tyder på at Helgesen har truffet godt.

Vi mener prinsipielt at miljøministeren og Regjeringen skulle ha fulgt stortingsflertallet og rovdyrforliket fra mai i fjor der det ble gjort et klart vedtak om bestandsmålet for ulv. I 2016 økte bestanden så mye, at de regionale rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr.

VG mener: «Ulvestanden må reguleres»

Rett før jul overprøvde klima- og miljøministeren brorparten av disse fellingstillatelsene, angivelig på grunn av manglende lovhjemmel. Helgesen la til grunn at avskytingen var i strid med både vår egen Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold fra 2009 og den internasjonale Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.

Det er statsrådens privilegium å fortolke jusen på denne måten, men vi mener han tolket lovteksten feilaktig og la for snevre premisser til grunn. At Helgesen, etter pålegg fra Stortinget, har kommet til at den ellers utmerkede naturmangfoldsloven både kan justeres noe og dessuten leses på en mindre absolutt måte, er et steg i riktig retning. Ifølge en ny presisering, som er klipt inn fra Bern-konvensjonen, kan det i vurderingen av uttak av ulv også legges vekt på «vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn».

VG-kommentar: «Koselig med ulv»

Dermed kan ikke fellingskravet ensidig forstås som at ulven må ha forvoldt skade før den kan tas ut. Samtidig opprettholdes ønsket om en restriktiv praksis, slik at bestanden ivaretas på et bærekraftig nivå.

Dette er et godt kompromiss, som også anerkjenner konsekvensen av norsk viltforvaltning og rovviltforvaltning. Regulering av en bestand får følger for andre bestander. Vi forutsetter også at den nye lovteksten i praksis innebærer at det tas hensyn til beitenæringen og at den kan gi proaktiv beskyttelse av utegående husdyr i områder med nærgående ulv.

Les også

 1. Ulven splitter Venstre

  VERDAL (VG) Valgåret 2017: Det står om sjølråderetten.
 2. Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres

  I tråd med Bernkonvensjonen er det mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik…
 3. Helgesen er desperat

  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) opptrer som en hybrid mellom statsråd uten flertall i Stortinget og jurist og…
 4. Takk til Vidar Helgesen!

  Vidar Helgesen har med sin stø opptreden i ulvesaken rykket opp i politikkens førstedivisjon.
 5. Blir det Erna eller ulven som skal ut?

  I likhet med andre bygdesaker, har ulvesaken garantert blitt nøye planlagt på bakrommet til både Høyre og Frp.
 6. Ulvevedtaket er en seier for demokratiet

  Jeg har vanskelig for å forstå engasjementet for å skyte flere ulv i norsk natur.
 7. VG mener: Ulven truer de blåblå

  For Regjeringen er det mer på spill enn noen titalls ulveliv. Det kan stå om Regjeringens eget.
 8. Ulvedebatten handler om mer enn ulv: Varg i Vedum

  Regjeringens vedtak om en robust ulvestamme i Hedmark splitter ikke bare de blåblå.
 9. VG mener: Galt å frede Hedmark-ulven

  Miljøminister Vidar Helgesens tilsidesettelse av Stortingets ulveforlik er uheldig.
 10. La ulven leve!

  Stortingsflertallet har talt: Ulven skal drepes og aller helst utryddes, folkeviljen skal overkjøres og internasjonale…
 11. Roet ulvegemyttene i Høyre

  Klimaminister Vidar Helgesen (H) har midlertidig roet gemyttene blant ulvemotstanderne i sitt eget parti ved å åpne for…
 12. Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill

  Gunnar Gundersen (H) sier at forslaget som skulle roe ned ulvestriden, er en katastrofe og et skuespill for å hindre ny…
 13. Intern ulve-uenighet i Venstre

  Utad har Venstre stått knallhardt på at naturmangfoldsloven ikke kan endres så flere ulv kan skytes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder