BESKATTES: Nye kriterier skal inn i naturmangfoldsloven slik at ulv kan avskytes uten å ha forvoldt skade først . Bildet er fra Namsskogan familiepark i Nord-Trøndelag.
BESKATTES: Nye kriterier skal inn i naturmangfoldsloven slik at ulv kan avskytes uten å ha forvoldt skade først . Bildet er fra Namsskogan familiepark i Nord-Trøndelag. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

VG mener: Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken

MENINGER

Forslaget til ulvekompromiss forarger. Det er et godt tegn

leder
Publisert:

Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen (H) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.

"Dette er et godt kompromiss, som også anerkjenner konsekvensen av norsk viltforvaltning og rovviltforvaltning.

Forslaget ble sanksjonert med en egen, enstemmig uttalelse på Høyres landsmøte i helgen, om at lov og forskrifter må endres for å få til regulering av bestanden.

At både enøyde ulvemotstandere og frenetiske rovdyrromantikere er i kollektiv harnisk, tyder på at Helgesen har truffet godt.

Vi mener prinsipielt at miljøministeren og Regjeringen skulle ha fulgt stortingsflertallet og rovdyrforliket fra mai i fjor der det ble gjort et klart vedtak om bestandsmålet for ulv. I 2016 økte bestanden så mye, at de regionale rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr.

VG mener: «Ulvestanden må reguleres»

Rett før jul overprøvde klima- og miljøministeren brorparten av disse fellingstillatelsene, angivelig på grunn av manglende lovhjemmel. Helgesen la til grunn at avskytingen var i strid med både vår egen Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold fra 2009 og den internasjonale Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.

Det er statsrådens privilegium å fortolke jusen på denne måten, men vi mener han tolket lovteksten feilaktig og la for snevre premisser til grunn. At Helgesen, etter pålegg fra Stortinget, har kommet til at den ellers utmerkede naturmangfoldsloven både kan justeres noe og dessuten leses på en mindre absolutt måte, er et steg i riktig retning. Ifølge en ny presisering, som er klipt inn fra Bern-konvensjonen, kan det i vurderingen av uttak av ulv også legges vekt på «vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn».

VG-kommentar: «Koselig med ulv»

Dermed kan ikke fellingskravet ensidig forstås som at ulven må ha forvoldt skade før den kan tas ut. Samtidig opprettholdes ønsket om en restriktiv praksis, slik at bestanden ivaretas på et bærekraftig nivå.

Dette er et godt kompromiss, som også anerkjenner konsekvensen av norsk viltforvaltning og rovviltforvaltning. Regulering av en bestand får følger for andre bestander. Vi forutsetter også at den nye lovteksten i praksis innebærer at det tas hensyn til beitenæringen og at den kan gi proaktiv beskyttelse av utegående husdyr i områder med nærgående ulv.

Her kan du lese mer om