Leder

VG mener: Offentlig omskjæring

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Helseminister Bent Høie (H) vil innen påske legge frem et lovforslag om rituell omskjæring av gutter. Vi er enig med regjeringen som ønsker at praksisen skal bli et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Dette for å sikre ivaretagelse av guttenes sikkerhet og helse.

Forslaget kommer etter at deler av helsevesenet for en tid siden varslet at inngrepet ikke lenger ville blir foretatt. Det fikk forsterket aktualitet i fjor vår da en to uker gammel baby fra Oslo døde etter at han ble omskåret på et lokalt legekontor. Frykten for at stadig flere personer uten den nødvendige kompetanse vil utføre rituell omskjæring på gutter, gjør at myndighetene ønsker å bringe tilbudet inn i den offentlige helsetjenesten som en lovfestet rett.

Høies forslag er en videreføring av tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) forsikring om at rituell omskjæring av gutter ikke vil bli forbudt, slik daværende regjeringspartner Sp ønsket. Hvert år omskjæres anslagsvis 2000 guttebarn i Norge. De ytterst få ganger det har oppstått komplikasjoner i forbindelse med inngrepet, har dette skjedd som følge av slurv og dårlige rutiner.

Tilhengerne argumenterer med bedre helse som følge av omskjæring. Men de medisinske begrunnelser er i beste fall omstridt. Vi mener at disse heller ikke kan være sentrale, når vi jo vet at barn har opplevd skader. Dette handler prinsipielt om religionsfrihet.

Et av argumentene mot inngrepet i offentlig regi er at helsevesenet allerede er overbelastet med oppgaver som handler om å redde liv og helbrede sykdom. Omskjæring av guttebabyer faller utenom det. Men et offentlig helsevesen har forebyggende oppgaver. Et tilbud som forhindrer at barn utsettes for skade på grunn av ukyndighet, er innenfor mandatet. Alternativet er at foreldre tyr til mindre sikre metoder for å få utført et inngrep som mange betrakter som et religiøst påbud.

Samfunnet bør likevel ikke oppfordre til omskjæring. Helseministeren mener at inngrepet, som gjøres av fortrinnsvis religiøse og ikke medisinske årsaker, i stor grad må kostes av dem som velger å gjennomføre det. Det må derfor knyttes opp mot en egenandel som avspeiler dette.

Norge må selvfølgelig kunne forby religiøse tradisjoner som uomtvistelig innebærer overgrep mot barn. Men det er stor forskjell på de alvorlige formene for kvinnelig omskjæring, og omskjæring av gutter, som er et mindre og helt annerledes inngrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder