NY TILLIT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) måtte avsette Nav-direktøren for å gjenreise tilliten til etaten. Foto:ROGER NEUMANN,VG

Leder

VG mener: En varslet avgang

Joakim Lystads dager som Nav-direktør var i praksis talte idet øyeblikk Robert Eriksson (Frp) ble utnevnt som arbeids- og sosialminister høsten 2013.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Et effektivt og velfungerende Nav har lenge vært Erikssons viktigste politiske prosjekt, også før han ble statsråd. Som stortingspolitiker og som leder av arbeids- og sosialkomiteen i hele forrige periode, har han med kritisk blikk fulgt utviklingen i Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav). Det er ingen hemmelighet at Eriksson ikke har likt det han har sett.

Å gi noen sparken på denne måten, kan virke brutalt. Vi mener likevel at statsråden gjør det han må. Som arbeids- og sosialminister har han tatt grep for å gjøre Norges største etat mer handlekraftig og brukervennlig. Eriksson opprettet på eget initiativ en referansegruppe på 80 Nav-brukere for å få førstehånds innsyn i hvordan etaten fungerer og hvordan den fremstår utad. I mars i fjor bestilte han også en ekspertgjennomgang av hele organisasjonen.

Den regjeringsoppnevnte gruppen ledet av SIFO-direktør Sigrun Vågeng la torsdag frem sin innstilling. Dermed hadde Eriksson det formelle dokumentet han trengte for å avsette Lystad. Nav må utvikles videre i en ny retning, og statsråden hadde ikke tillit til at Lystad var rette person til å lede det arbeidet.

Det var ingen lett oppgave Joakim Lystad tok på seg da han ble utnevnt til Nav-direktør for snart fem år siden. Problemene sto i kø. Det samme gjorde brukerne. Dagens problemer er ikke noe som har oppstått i Lystads tid, tvert imot arvet han langt de fleste. Men han har heller ikke klart å ordne opp i tilstrekkelig grad.

Om dette skyldes uklare signaler fra ham som øverste leder, skal ikke vi ha sagt noe om. Mange av problemene har vært strukturelle, ifølge Vågeng-utvalgets ekspertrapport, noe Lystad ikke kan lastes for. Men han har hatt det formelle ansvaret for alt som ikke har fungert. Også for de dysfunksjonelle sidene av Nav som mer er et uttrykk for systemkrise enn menneskelig svikt.

Nå vil arbeids- og sosialministeren gjenreise Nav og gjenopprette tilliten til det han selv kaller Norges viktigste etat for folk flest. Eriksson vil ha tilbake A'en – som i a for arbeid – i Nav. Målet er å få flere i arbeid, færre på trygd. Ironisk nok måtte han si opp en mann for å få til det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder