Kommentar

Det Ulrik ikke forteller om tvangsekteskap

Av Shazia Sarwar

VIKTIG DEBATT: Regissør og forfatter Ulrik Imtiaz Rolfsen har premiere på filmen Haram i dag. Han har blåst liv i debatten om tvangsekteskap, men grunnlaget er tynt, mener Shazia Sarwar. Foto:Robert S. Eik,VG

Jeg syns Ulrik Imtiaz Rolfsen maler med bred pensel. Han mener tusenvis frykter tvangsekteskap og arrangert sex. Men la oss slutte å synse. La oss se på tall og forskning. Er vi ikke alle tjent med hele sannheten?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over fem år gammel

Av SHAZIA SARWAR

Det Rolfsen ikke forteller, i en setning: norskfødte med pakistanske foreldre har revet seg løs fra overgrep som tvangsekteskap – i stor skala. Situasjonen er snudd på hodet fra en generasjon til neste. Norge har gitt dem vinger.

Journalist Shazia Sarwar Foto:Roger Neumann,VG

Det er resten av sannheten om tvangsekteskap.

Vi er ikke i mål. Langt der ifra. Men noe er i ferd med å skje. Det er viktig å få med seg, om man skal drive en konstruktiv debatt mot alle ekteskap som inneholder innslag av psykisk, fysisk eller kollektiv tvang.

Ingen benekter forekomst av tvangsekteskap. Ingen jeg har lest, hørt eller sett. Tvangsekteskap er ingen spøk. Det er et av de verste overgrepene et menneske kan bli utsatt for. Barn helt ned i 13-årsalderen er blitt tvangsgiftet i Norge de siste årene.

Realitetene

Våre utenriksstasjoner blant annet i Pakistan, Tyrkia og Irak melder at 62 barn og unge tok kontakt med dem i perioden 2008–2013 etter gjennomførte tvangsekteskap. Ytterligere 150 fryktet tvangsekteskap. I skolene i Norge ble rådgivere kontaktet av 63 elever som var tvangsgiftet og 421 som fryktet tvangsekteskap totalt. Alle etnisiteter og bakgrunn, ikke bare norsk-pakistanere. I tillegg kommer mørketallene.

Dette er realiteten vi må forholde oss til, jobbe mot. På grasrotnivå. Ikke bare forståsegpåere, men oss som tilhører miljøet. Det har mange gjort gjennom årenes løp. Ulrik Imtiaz Rolfsens bidrag i debatten kommer gjennom fiksjonsfilmen Haram som har premiere i dag. Og gjennom uttalelsen om at arrangert ekteskap er arrangert voldtekt. Et utsagn han senere har beklaget.

Rolfsen serverer påstander ikke som anekdoter, men som allmenn sannhet. Uten forbehold: I arrangerte ekteskap krever storfamilien sex første natten, ekteskap handler om økonomisk trygghet og forplantning. Ja vel. Jeg vil se tall og forskning som underbygger påstandene.

Harde fakta

Enn så lenge, her er noen harde fakta:

Aldri før har så etterkommere av pakistansk opprinnelse giftet seg med søskenbarn. Andelen var 28 prosent i 2005, mot 43,5 prosent i 2001. Alt tilsier at andelen har sunket enda mer de ti siste årene.

Her er hvorfor: Aldri før har norskfødte kvinner med pakistanske foreldre inngått færre henteekteskap. Aldri før har så mange giftet seg med partnere i Norge, andre norskpakistanere. Fallet er oppsiktsvekkende. I 2007 giftet 60 prosent av norskfødte kvinner seg med pakistanske menn fra hjemlandet (tallet var 74 prosent i 1996). I 2012 var tallet nede i 40 prosent. Det er større sannsynlighet for tvang i et henteekteskap. Større sannsynlighet for fetter-kusine-ekteskap.

Derfor viser disse tallene et kvantesprang. For disse kvinnene, for denne kulturen.

Dette er de samme kvinnene som er blant norgesmestere i å ta utdanning. Dette er kvinnene som ikke går i mødrenes fotspor og heller velger karriere fremfor kjøkkenbenken. Dette er kvinnene hvis fødselsmønster er blitt identisk med etnisk norske kvinner. De får omtrent to barn i snitt. Dette er kvinnene som i stadig større grad krever sin plass i samfunnet.

Grov undervurdering

Hva skjer når så mange utdanner seg? Økonomisk og sosial uavhengighet. Norsk-pakistanske kvinner trenger nødvendigvis ikke økonomisk trygghet fra en mann. Det er også nærliggende å tro at mange treffer sine partnere på studiesteder. Med uavhengigheten kommer også styrken til å bryte seg løs. Disse kvinnene er ulik sine mødre. Tror Rolfsen at disse kvinnene vil la seg kue til arrangert sex første bryllupsnatten etter storfamiliens krav?

Det er en grov undervurdering av min generasjon kvinner og menn.

Jeg vet hva du tenker, hva med de 40 prosent som inngår henteekteskap? Og er det noen garanti for at ekteskap med en annen norskpakistaner ikke innebærer press? Rolfsen forteller jo om tusenvis som lever i frykt.

Forskning har noen av svarene: Kun en av ti norskfødte med pakistansk bakgrunn opplyser at bare foreldre bestemte hvem de skulle gifte seg med. Seks av ti kvinner og syv av ti menn sier at de valgte ektefelle selv. Tallene kan kanskje virke lave for noen, men vit følgende: bare ti prosent valgte ektefelle selv i foreldregenerasjonen. Tallgrunnlaget er fra 2008. Tall for henteekteskap viser et dramatisk fall i perioden 2007 til 2012. Det er derfor nærliggende å tro at enda flere enn seks av ti velger ektefelle selv i 2014.

Delseier i pågående kamp

Endringene er et faktum, og de må omfavnes som den seieren det er for denne generasjonen. Samtidig må ungdommer under press holdes i hånden. De og deres foreldre skal vite forskjell på den type arrangerte ekteskap der fri vilje er avgjørende, og tvangsekteskap med ulik grad av press.

Ungdommen skal vite hva som er den nye normen. Det er ikke henteekteskap. Det er ikke tvangsekteskap, og i stadig mindre grad arrangert ekteskap. Vi skal jobbe videre, foreldre og ungdommer sammen. Statistikken skal bli enda bedre. Målet er at 100 prosent av norsk-pakistanske ungdommer skal velge ektefelle selv. Naturligvis.

Enn så lenge kan ikke halve sannheter legge føringer for en viktig debatt.

@ShaziaSarwar

Flere artikler

  1. Debatt: Hvordan skal vi forebygge tvangsekteskap?

  2. Debatten om arrangerte ekteskap: Kronikk: Unnskyld

  3. Debatt: Begrepsforvirring om tvangsekteskap

  4. Debatt: Voldtekt av arrangert
    ekteskap

  5. Kronikk: Unødvendig 24-årsregel

  6. Regissør Ulrik I. Rolfsen: Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder