Tilliten til SSB

Tall og statistikk har alltid betydd mye for politikkutvikling i Norge.

Vi har klart å ha gode debatter, der partene som regel har vært enige om faktagrunnlaget, også når de er uenige om alt annet.

Statistisk sentralbyrå har spilt en sentral rolle i denne sammenhengen.