BANEHEIA-SAKEN: – VG-kommentator Kvistad gjengir en påstand om at det ikke er nye bevis i saken. Men hvorfor nevnes ikke noen av de nye bevisene, spør advokat Arvid Sjødin i denne replikken. Foto: Lise Skogstad

Debatt

Uryddig om Baneheia-saken

VGs Yngve Kvistad redegjør for Baneheia-saken i Gjenopptakelseskommisjonen. Beklageligvis har han verken satt seg inn i rettsreglene eller bevisene han kommenterer.

Publisert:

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARVID SJØDIN, advokat og forsvarer for Viggo Kristiansen
MIKKEL TRONSRUD, frivillig for Kristiansen

Baneheia-saken roper etter å bli belyst av journalister. Men da kan man ikke villede leseren med faktafeil.

Kvistad hevder at undertegnede ikke evner å dokumentere våre påstander. Men hva har Kvistad foretatt seg for å undersøke påstandene han ikke har sett dokumentasjon for?

Kvistad skriver at gjenåpningsbegjæringen synes å stå og falle på enkeltbeviser. Hadde Kvistad satt seg inn i saken, burde han sett at det er nettopp når bevisene sees samlet at det fremkommer et helt nytt bevisbilde.

les også

Kom tvilen ham til gode?

Det har aldri vært tema om mobilbeviset knytter Kristiansen til åstedet og det var heller ikke mangel på mobilsignaler i Banheia, slik Kvistad skriver. Seks baser dekket åstedet og området Andersen hevdet de to oppholdt seg i før drapene. Kristiansen sendte og mottok tekstmeldinger over en mobilbase som ikke hadde dekning i dette området. Derimot hadde denne basen utmerket dekning der Kristiansen fortalte at han oppholdt seg: Hjemme hos seg selv.

Spørsmålet er ikke om DNA-analysene utelukker Kristiansen, slik Kvistad skriver. Retten slo fast at det var sikkert DNA-bevis for to gjerningsmenn og dette var et «vesentlig bevis» som støttet Jan Helge Andersens forklaring. Tre sakkyndige har deretter uttalt at DNA-analysene ikke holder mål.

Kommisjonen må svare på om det er greit å dømme noen med uholdbare DNA-bevis.

Kvistad gjengir en påstand om at det ikke er nye bevis i saken. Men hvorfor nevnes ikke noen av de nye bevisene?

 • To DNA-analyser viser utslag for DNA fra fire menn.
 • Tre fagpersoner mener at DNA-analysene ikke burde vært brukt som bevis i en straffesak.
 • Ingeniør Halvard Sivertsen med lang erfaring fra Telenorselskapet Norkring, konkluderer med at teledataene gir Kristiansen alibi.
 • Påtalemyndighetens sakkyndige fra Teleplan uttaler i 2016 at retten kan ha misforstått vitnemålet hans.
 • En politioverbetjent med telespor som fagområde anbefaler gjenåpning fordi teledataene ser ut til å gi Kristiansen alibi.
 • To avhørseksperter uttaler at Andersens vitnemål er verdiløst som bevis.
 • Avhørsprotokoller viser at politiet oppfordret Andersen til å endre forklaring slik at det skulle stemme med DNA-analysene.
 • Avhørsprotokoller viser store feil og umulige påstander i Andersens forklaringer. (Noe var kjent, men flere forhold ble ikke vurdert retten).
 • Flere vitner som ikke ble ført for retten gir et annet bilde av hendelsene enn Andersen forklarer.
les også

TV-anmeldelse «Baneheia»: Er denne mannen uskyldig?

Også når Kvistad skal gjengi kravene for gjenåpning av straffesaker bommer han.

Kommisjonen skal vurdere om nye bevis gjør at det er en rimelig mulighet for et annet resultat. Det er ikke nødvendig med sannsynlighetsovervekt. En rimelig mulighet er nok.

Spørsmålet er om Gjenopptakelseskommisjonen praktiserer loven slik den var ment fra lovgiver, og slik det er slått fast av Høyesterett? I 2016 avdekket NRK at fire av fem forsvarere var kritiske til kommisjonen. Flere sier rett ut at det ikke har noen hensikt å fremme bevissaker for kommisjonen.

Hvorfor stiller ikke flere spørsmål om dette?

Publisert:

Mer om

Gjenopptakelseskommisjonen

Baneheia

DNA

Høyesterett

Flere artikler

 1. Viggo Kristiansens sak gjenopptas: Uenighet i kommisjonen

 2. Jan Helge Andersen overrasket: Står ved «hovedmann»-forklaringen

 3. Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden

 4. Viggo Kristiansen-støttespillere lettet over gjenåpning: – En veldig klok beslutning

 5. Nå kommer Baneheia-svaret: Dette er bevisene det strides om

Fra andre aviser

 1. Viggo Kristiansen får Baneheia-saken gjenopptatt

  Aftenposten
 2. Rettskommentator Inge D. Hanssen: En ny strafferettssak er det mest aktuelle alternativet for riksadvokaten.

  Aftenposten
 3. Torsdag får Viggo Kristiansen svar om gjenopptakelse

  Fædrelandsvennen
 4. Dette er de omstridte bevisene

  Fædrelandsvennen
 5. Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt

  Bergens Tidende
 6. Avgjørelse om ny runde i Baneheia-saken kommer om tre uker

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no