KONSTRUKTIVT FORSLAG: Jan Tore Sanner har foreslått et mulig 11. skoleår for enkelte.
KONSTRUKTIVT FORSLAG: Jan Tore Sanner har foreslått et mulig 11. skoleår for enkelte. Foto: Roger Neumann

Et konstruktivt forslag

MENINGER

Ideen om et 11. skoleår er et konkret og konstruktivt forslag til hvordan man kan håndtere det økende problemet med ungdom som faller utenfor både skole- og arbeidsliv.

leder
Publisert:

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner luftet torsdag et gammelt forslag fra både Høyre og andre om et 11. skoleår for dem som har gått ut av ungdomsskolen men av forskjellige grunner ikke er klare for videregående. Av de seksti tusen elevene som hvert år går ut av ungdomsskolen, har godt over ti prosent så store mangler ved sitt vitnemål at de er dårlig skodd for å klare å gjennomføre videregående. Det er like fullt der de aller fleste av dem havner, fordi de er for unge til å få noen jobb og fordi de heller ikke fanges opp av annen skolegang. Selv om flertallet av elevene dette gjelder fortsatt er etnisk norske, er andelen med utenlandsk bakgrunn stor, og økende. Det er særlig gutter som omfattes av denne dystre statistikken. Resultatet blir i altfor mange tilfeller at de havner på siden av både arbeidsliv og videre utdanning, og at skolesystemet dermed reproduserer tapere.

Dette er ikke et problem som vil bli borte med et trylleslag ved at man innfører en frivillig 11. klasse. Men det utvider muligheten for mange til å kvalifisere seg i de samme omgivelsene som sine jevnaldrende. Det frivillige 11. året vil kunne virke som en bro mellom ungdomsskolen og videregående, hvor man både har mulighet til å gjenoppta fag man strøk i eller ikke fullførte på ungdomsskolen, og også forberede seg til det som kommer. For mange, ikke minst gutters, vedkommende skjer det en modning i løpet av denne perioden som gjør en bedre rustet for å ta imot og bearbeide kunnskap.

Det er vondt for enkeltpersoner å falle utenfor systemet. Og det er dyrt for samfunnet. Om et ungt menneske ikke makter å henge med i hverken skole- eller arbeidsliv allerede når man er 16, er sjansene betraktelig mindre for at man skal kunne klare å hente seg inn igjen, enn om man fullfører videregående. Alternativet vil i de fleste tilfeller være et langt og samfunnsmessig uproduktivt liv på stønad. Vi ser på ideen om et frivillig 11. skoleår som et konstruktivt forslag for den enkelte, og en fornuftig investering for samfunnet på lengre sikt.

Her kan du lese mer om