ÅPENT BREV: – Vårt ønske er å bidra positivt og konstruktivt også i fremtiden, men for at det skal være mulig, er det avgjørende at våre nestledere Ropstad og Bollestad lytter til våre innspill, skriver brevskriverne. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Åpent brev til KrFs nestledere

Det er mange av oss tillitsvalgte og folkevalgte som for tiden sliter med vårt eget forhold til KrF. Vi møter i ulike deler av landet mange medlemmer og velgere som uttrykker det samme.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

For at det skal være meningsfylt for oss å engasjere oss i KrF også i fremtiden, mener vi det er avgjørende at også mindretallet i partiet blir hørt i de viktige forhandlingene som foregår.

les også

De røde er usikre på KrFs fremtid

Følgende punkter må etter vår mening tillegges stor vekt:

1) En ny regjeringserklæring må dreies betydelig i retning av KrFs politiske prioriteringer, ellers må vi avstå. På landbruk, distrikt, klimasaken, økonomisk utjevning og styrkingen av barnefamiliene må vi med tydelighet se at KrF har fått gjennomslag nok til at vi veksler inn den vippeposisjonen vi har i Stortinget i dag med regjeringsdeltakelse.

les også

KrF håper å være i regjering før jul

2) Statsministeren spilte inn abortloven som argument i vårt veivalg. Det ble avgjørende for flere delegater vi har snakket med. De «kunne ikke la denne sjansen til å redde flere gå fra seg». Det er et argument som gir gjenklang også i oss. Derfor er det et grovt tillitsbrudd dersom vi i denne saken ender opp med en retorisk justering som for alle praktiske formål ikke vil ha betydning for saken.

Vi registrerer at både Ropstad og Høyre like etter landsmøtet snakker mye om at vi må få bort «diskriminerende element» i abortlovens paragraf 2c. Det virker som om man skal bytte ut noen diskriminerende ord – og at det ikke er like nøye med en diskriminerende praksis. For å sette det på spissen: flere argumenterer for at full adgang til selvbestemt abort for alle, frem til uke 18, vil være en vei å gå. Da har man per definisjon «fjernet det diskriminerende elementet i abortloven» ved å gi alle ufødte like dårlig livsvern fram til uke 18.

Når det kommer til vern av foster mellom uke 12 og 18 må dette bedres med KrF i regjering. Ikke bare i teori, men i praksis. Som Høyre argumenterer nå, kan vi forstå dette som at man i større grad skal tillate abort på friske foster mellom uke 12 og 18 – dersom kvinnens situasjon taler for det. Da har vi fjernet diskrimineringen – og samtidig liberalisert abortloven. Det må ikke skje med KrF i regjering. Selvsagt må også muligheten for fosterreduksjon (tvillingabort) fjernes. Det er forbudt i Sverige, det er forbudt i Danmark og i de fleste andre land i verden. Det kan ikke tillates i Norge av en regjering som de facto blir til på statsministerens lovnader om å gi KrF innflytelse i abortsaken.

les også

Arbeiderpartiet viser sitt sanne ansikt i KrFs viktigste sak

3) Vi må kreve av statsministeren og våre samarbeidspartnere at de står opp for våre verdier også når det kommer til ord. Det må være slutt på at regelrett rasisme, uanstendig ordbruk eller uverdig debatt korrigeres med at «det går ei kule varmt» eller «dette er ord jeg ikke ville brukt». Mens vi i KrF i stort alvor avholdt vårt årsmøte, finner en fremtredende Frp-politiker det for godt å kommentere at Hareide «har lagt hodet sitt på blokka» slik: «Gjør det raskt. Det er minst smertefullt. Et raskt hugg».

To dager senere ser vi Frps tidligere medlem i Nobelkomiteen uttale at vervet som 17.mai komiteens leder i hovedstaden helst bør havne hos noen som er etnisk norsk – ja endog kronisk norsk, hva nå det måtte være.

Hva partiene Venstre og Høyre tåler av slik retorikk, får de svare for selv. KrF bør ikke tåle det. Vi kan i alle fall snakke for oss selv: vi tåler det ikke. Vi reserverer oss mot det. Og vi vil ikke stå på stand for KrF og måtte forsvare det.

les også

Gro til angrep på Erna i abortsaken: – Uverdig dobbeltspill

4) På alle nivåer i partiet vil det være avgjørende at folk med ulike syn i den opprivende debatten vi forsøker å legge bak oss, blir sett og hørt. Vi kan ikke anta at det store mindretallet som ønsket å følge Hareides linje vil nøye seg med å være supportere, listefyll og passive støttespillere for dem som argumenterer for at vi skal inn i regjering med ytre høyre. Vi må ta hensyn til hele laget når det skal utpekes statsråder, statssekretærer og rådgivere. Det samme gjelder nominasjon til kommunestyre og regions-/fylkesting om et år – eller når det gjelder å sette sammen sentralstyre, regions-/fylkesstyre eller de enkelte lokallagsstyrene.

Kort sagt: om nominasjonene, sammensetningen av regjeringen eller ulike utvalg og styrer i vårt parti skal fungere som en påminner om hvem som var på vinnerlaget 2. november i år, kommer vi ikke videre.

5) Vi må klargjøre om vi er et sentrumsparti og hvorvidt vi i prinsippet kan samarbeide i regjering med både resten av sentrum, partiet Høyre og Arbeiderpartiet. Om den politiske situasjonen i fremtiden – i form av regjeringskrise eller valgresultat – tilsier at KrF kan forhandle med Ap, må vi ha gjort oss ferdig med den prinsipielle diskusjonen i forkant. Om vi aldri, under noen omstendighet, kan samarbeide i regjering med eksempelvis Sp og Ap, bør vi si det. Men da er vi ikke noe sentrumsparti.

les også

Listhaug om abortsaken: – Et samvittighetsspørsmål

6) Vi må vise at vi står like stødig på alle sider ved landsmøtevedtaket 2. november. Det betyr implisitt at vi – dersom vi ikke får tilstrekkelig gjennomslag med Solberg-regjeringen, henvender oss til Ap og Sp med like stor troverdighet og med en like klar intensjon om å finne fram til en løsning.

Vi vil presisere at vi vanligvis ikke ytrer oss negativt om partiet offentlig. Vi har alltid forsvart KrF – med hele vårt engasjement. Vårt ønske er å bidra positivt og konstruktivt også i fremtiden, men for at det skal være mulig, er det avgjørende at dere lytter til våre innspill. Når vi har bestemt oss om KrF kan fortsatt kan være vårt parti, kommer vi til å være med – eller ikke.

RUNE SKANSEN, (initiativtaker) Kommunestyre-, formannskaps- og fylkesstyrerepresentant. Delegat for Akershus
GERD H. EGE, delegat fra Troms, første nestleder for Troms- og Finnmark KrF
HELGE DYKOLBOTN, lokallagsleder Austrheim KrF, fylkesstyrerepresentant og delegat fra Hordaland
IDAR KJØLSVIK, professor i teologi ved Nord Universitetet , 1. vara til kommunestyret i Levanger
TERJE AADNE, styremedlem i Akershus KRF
HANS PETTER KONGTORP, lokallagsleder, Aurskog-Høland
TRUDE BROSVIK, 1. vara til Stortinget, Sogn og Fjordane, gruppeleder på fylkestinget og lokallagsleder
SÆBJØRG HAGEBERG KJEKA, leder i KrFK Hordaland
BIRGER TORGERSEN, lokallagsleder Enebakk KrF
ROAR OBRESTAD, ordfører for KrF, Suldal 1999-2004 (i formannskap fra 1999-2015)
ASTRID WESSEL, 2. nestleder KrFK, lokallagsleder Heim KrF (tidl. fylkesvaraordfører, fylkesleder og kommunestyremedlem)
BJØRG MALME, tidligere sentralstyret KrFU, medlem av kommunestyre og fylkesting (Akershus) gjennom 24 år lokallagsstyre og fylkesstyre
LORENTZ LUNDE, lokallagsleder i Tysnes, fylkesstyremedlem i Hordaland

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder