bilde

Leder

Dårlig egnet strategi

President Donald Trumps slagord om Amerika først er dårlig egnet som en nasjonal sikkerhetsstrategi for USA i det 21.århundre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I en tale mandag presenterte Trump en sikkerhetsstrategi som har fire hovedelementer. De nasjonale grenser skal sikres ved å bygge en mur mot Mexico, i tillegg til andre tiltak mot innvandring. Han vil øke velstanden hjemme, gjennom å reforhandle eller si opp det han kaller urettferdige handelsavtaler. Det militære forsvar skal gjenoppbygges for å sikre freden. Han vil øke USAs innflytelse i en konfliktfylt verden med diplomatiske virkemidler.

Trump: Russland forsøker å gjenvinne sin status som stormakt

Noe er gjenkjennelige i Trumps strategi. Alle presidenter vil forsøke å sikre landet best mulige handelsavtaler og forsvare amerikanske globale interesser. Det spesielle ved Trump er at han vil oppnå dette med amerikansk alenegang og isolasjonisme. I etterkrigstiden har USA bygget sterke flernasjonale sikkerhetsallianser og vært en pådriver for internasjonale handelsavtaler med regelverk som alle anerkjenner. Det har gitt sikkerhet og forutsigbarhet i internasjonal politikk og handel, og det har også tjent USA svært godt.

Slik er Trumps nye sikkerhetsstrategi

I Trumps “Amerika først” handler det om å gi USA konkurransefortrinn. Ethvert samarbeid med andre land skal utelukkende baseres på hva Trump mener tjener amerikanske interesser. Trump varsler at USA vil handle på egenhånd om det er nødvendig. Det er åpenbart at Trumps tale er rettet til grunnfjellet av tilhengere, de som kjøper argumentene om at supermakten er blitt lurt inn i dårlige handelsavtaler og at USAs sikkerhetsgarantier er blitt utnyttet av andre land.

I talen sa Trump at Russland og Kina utfordrer amerikansk innflytelse, verdier og velstand. Det er en riktig observasjon. Men Trump fremfører ikke dette offentlig i sine møter med russiske og kinesiske leder. Han finner seg tilsynelatende bedre til rette sammen med autoritære ledere enn nære allierte i demokratiske land. I sin tale nevnte ikke Trump etterretningsrapportene som dokumenterer russisk innblanding i amerikansk valgkamp. Presidenten har også rett i at Kina forsøker å erstatte USAs politiske og økonomiske innflytelse i India- og Stillehavsregionen, men oe av det første han gjorde som president var å rive i stykker handelsavtalen som knyttet disse asiatiske landene nærmere USA.

Trumps strategi vil verken gi større trygghet eller økt velstand, bare større usikkerhet og uforutsigbarhet. Fraværet av et tydelig amerikansk lederskap er urovekkende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder