ET MER SOSIALT EUROPA: – EU-systemet i gang med å sikre bedre arbeidsvilkår i det europeiske arbeidsmarkedet, og partier som Rødt burde innse at det vil være en fordel også for det norske arbeidslivet at man nå bedrer vilkårene for alle arbeidstakere innen EU, skriver kronikkforfatteren. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Debatt

«Et mer rettferdig Europa er i emning.»

En mer rettferdig arbeidslivspolitikk er i ferd med å vedtas i Brussel. Det burde alle på venstresiden heie på.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

EIGIL KNUTSEN, stortingsrepresentant (Ap)

For å skape blest om seg selv og sine enkle løsninger skaper populister bilder av ytre fiender som svekker samfunnsstrukturen vår. På høyresiden er det gjerne innvandring fra ikke-vestlige land som truer norske verdier. Ytterste venstreside, i Norge representert ved partiet Rødt, skylder på arbeidsinnvandring og EU i nesten enhver debatt om utfordringer i arbeidslivet.

Løsningen er enkel og gjenkjennbar: Grensene skal stenges for å beskytte oss mot våre ytre fiender. Overnasjonale institusjoner som FN og EU er fellesnevneren for fiendebildene som skapes. Vi så det da Frp i Stortinget stemte mot FNs migrasjonsplattform (som for øvrig har som mål å redusere flyktningstrømmene), og vi ser det når Rødt ønsker å stenge grensene for arbeidsinnvandrere fra EU-land.  

Eigil Knutsen. Foto: PETER MYDSKE

I stedet for å ty til enkle løsninger, ønsker heldigvis det store flertallet å samarbeide om utfordringene vi har til felles. Gjennom FN-samarbeidet om migrasjon bidrar vi nå til en bedre politikk for de som står i fare for å måtte forlate sitt hjemland, og for de som allerede er i bevegelse. Det samme gjelder for arbeidsinnvandring. Gjennom EØS-avtalen samarbeider vi med de andre europeiske landende for en mer rettferdig politikk for europeiske arbeidsfolk.

I september 2017 gikk EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, på talerstolen i Gøteborg. Talen han holdt foran statsministrene i EUs medlemsland kan vise seg å endre måten det europeiske samarbeidet fungerer på. Juncker presenterte det som har vært gjennomgående i det politiske arbeidet i Brussel siden den gang: Europa skal bli mer sosialt rettferdig gjennom den såkalte «sosiale søylen».

Bakgrunnen for det politiske initiativet er todelt. For det første har øst-utvidelsen av EU i 2004 gitt noen negative konsekvenser man burde forutsett tidligere. Billig arbeidskraft fra lavkostland har utkonkurrert fagarbeidere i høykostland. Da får man sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

les også

Til forsvar for arbeidsinnvandreren!

Den andre årsaken er finanskrisen fra 2008. I årene etter krisen har EU-systemet brukt det meste av sin politiske energi på å hindre at stater skulle gå konkurs. Dermed fikk rettferdige arbeidsvilkår altfor lite oppmerksomhet i Brussel. Nå viser endelig EU-systemet handlekraft. Fri bevegelse skal også bli rettferdig bevegelse av arbeidskraft. Sett med norske øyne skulle jeg gjerne sett at politikken i større grad satte et punktum for lavlønnskonkurransen, men eksemplene på at det går i riktig retning er mange.

Blant annet blir det strengere krav om at arbeidsvilkårene i landet du jobber i skal følges, slik at man ikke utkonkurrerer lokale arbeidstakere med sosial dumping. Lik lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn skal sikres. Det opprettes et eget organ (ELA) for å sikre arbeidsfolks rettigheter. Det jobbes også med å klart definere hva en arbeidstaker er, slik at arbeidsgivere ikke kan organisere seg bort fra plikter som pensjon, ferietid og overtidsbetaling. De som transporterer varer i flere land skal få bedre rettigheter (og krav) - igjen for å hindre at lokalt næringsliv blir utkonkurrert av sosial dumping.

les også

Støres europeiske hodepine

Norge er landet i Europa som har hatt mest arbeidsinnvandring per innbygger. Vi som forsvarer EØS-avtalen må ikke gå i fellen med å ikke anerkjenne utfordringene arbeidsinnvandringen fører med seg. Fri flyt av arbeidskraft har skapt press på lønns- og arbeidsforhold i flere bransjer, hvor bygg- og anleggssektoren er den mest omtalte. Uten en streng regulering og høy organisasjonsgrad vil ulempene ved fri flyt av arbeidskraft overstige fordelene. Da vil også støtten til EØS-avtalen forvitre.

Derfor vedtok flertallet på Stortinget i fjor en kraftig innstramming i bruken av innleid arbeidskraft, og derfor er EU-systemet i gang med å sikre bedre arbeidsvilkår i det europeiske arbeidsmarkedet. Norge er som kjent en del av Europa, og Rødt burde innse at det vil være en fordel også for det norske arbeidslivet at man nå bedrer vilkårene for alle arbeidstakere innen EU.

I land etter land ser vi høyrepopulistiske krefter som vil isolere seg selv fra omverdenen. Trump vil bygge sin mur mot Mexico og går til kamp mot internasjonale institusjoner. Høyrepopulister i Storbritannia har vært ledende i kampen mot EU.

Det er underlig å se på at ytre venstre i Norge i realiteten gjør felles sak med disse kreftene.

Les også

 1. Rødt større enn KrF og Venstre tilsammen på ny måling

  Rødt bykser fram til en oppslutning på historiske 7,6 prosent på en ny meningsmåling. Det er ny rekord for partiet.

Mer om

 1. EØS
 2. EU
 3. Arbeidsliv
 4. Migrasjon
 5. Europapolitikk
 6. Brexit
 7. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. Svarer Moxnes: – Rødts høyrepopulistiske retorikk

 2. Moxnes: – Ønsker ikke stengte grenser, slik Ap påstår

 3. EØS er ikke problemet

 4. På ville veier med Høyreregjeringen

 5. Ap-Støres beskjed til britene: – Ligg unna EØS

Fra andre aviser

 1. EØS står ikke i veien for nasjonal politikk

  Fædrelandsvennen
 2. Hvorfor er det kun venstresiden som stiller opp for EØS-avtalen?

  Aftenposten
 3. Ulikhetens syndebukk

  Fædrelandsvennen
 4. AP mister grepet om arbeidslivet

  Fædrelandsvennen
 5. Når arbeidsfolk opplever usikkerhet på grunn av EØS, må Arbeiderpartiet ta det seriøst

  Aftenposten
 6. Venstresiden er den største trusselen mot EØS. Det er et merkelig fenomen.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder