Debatt

Dugnad for en trygg by

Oslo har møtt utfordringer fra gjengene mange ganger. Og hver gang har byen vunnet og klart å slå gjengene tilbake.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HALLSTEIN BJERCKE, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre

Hallstein Bjercke. Foto: Jan Petter Lynau

VG har en i en serie artikler dokumentert hvordan sporadisk ungdomskriminalitet har fått utvikle seg til tung organisert kriminalitet i et miljø på Holmlia gjennom de siste årene. Dette er viktig kunnskap på oss som styrer i byen. Selv om de fleste i Oslo lever trygge liv og de fleste ungdommer i Oslo er eksemplariske borgere, må vi erkjenne at vi har en utfordring. Vi har en utfordring med tung organisert kriminalitet som vokser og vi har en utfordring med voksende ungdomskriminalitet i deler av byen vår.

Jeg blir oppgitt når jeg ser byrådslederen og justisministeren stå å krangle i media. Siden Dagsrevyen 30. april og fram til i dag har vi knapt sett annet. De er opptatt av å krangle og fordele skyld, mens vi har en alvorlig situasjon i byen vår som krever samarbeid - handling og lederskap.

Særlig oppgitt ble jeg over kunnskapsnivået justisministeren viste når han tidlig i debatten påsto at «denne type utfordring ser vi over hele Europa og ingen byer har klart å løse det».

Young Bloods: Gjengen ingen klarte å stoppe

Jo. Dette har byer klart å løse og oppskriften er ikke vanskelig å finne. Oslo har møtt denne type utfordringer mange ganger. Helt siden Tveita-gjengen herjet på begynnelsen av 80-tallet har vi med jevne og ujevne mellomrom måtte håndtere utfordringer med kriminelle gjenger og rekruttering i ungdomsmiljøene. Hver gang har byen vunnet og klart å slå gjengene tilbake – og dermed også reddet ungdom ut av gjengens klør.

Fellesnevneren hver gang vi har løst dette har vært samarbeid. Samarbeid og ikke krangling på TV!

FÅR KRITIKK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

Byen – politiet og lokalsamfunnet har mobilisert sammen. Politiet har økt innsatsen mot gjenglederne og den organiserte kriminaliteten, samtidig som de har styrket det forebyggende arbeidet. Kommunen har stilt opp med å styrke innsatsen i SALTO, mobilisert skoler, NAV, styrket fritidsklubber og andre fritidstilbud. Lokalsamfunnet har mobilisert den årvåkne naboen, foreldrene, lokale idrettslag og foreninger. Nattravnene har økt sin tilstedeværelse.

Gjennom denne formen for felles dugnadsinnsats – som vi har klart å mobilisere før, og som hver gang har lykkes, kan vi også denne gangen klare å slå ned på den organiserte kriminaliteten, ta de voksne gjenglederne og redde ungdommen vår.

les også

Politimesteren i Oslo etter gjengavsløring: Ber om millionbevilgninger

Derfor foreslår Venstre i vårt alternative budsjett for 2018 å mer enn doble satsningen på forebygging blant unge i Oslo. Venstre foreslår å sette av mer penger til både nærmiljøtiltak, tiltak rundt skolene, aktiviteter, steder å være og arbeidstrening. Vi foreslår å styrke SALTO (Sammen lager vi et trygt Oslo) et samarbeidsorgan mellom kommunen og Oslo-politiet som jobber forebyggende. Vi setter også av penger til å starte opp et eget innsatsteam i Osloskolen, et bredt sammensatt team med miljøarbeidere, pedagoger, psykologer og ledere, som kan settes inn for å bistå skoler som sliter i perioder.

I tillegg til dette trenger vi at politiet øker sin innsats. Mer synlig politi som kjenner de lokale forholdene i gata. Økt tilstedeværelse på Internett er bra, men det må være døgnbemannet. Det trengs økte ressurser til etterforskning av org.krim. og raske straffereaksjoner også mot de unge kriminelle.

Byrådslederen må slutte å krangle med justisministeren og nasjonale politikere og begynne å lede byen sin – lede den dugnaden byen nå trenger. Mane byen til innsats. Invitere politiet til samarbeid og mobilisere kommunenes ressurser.  Slik kan Oslo nok en gang slå gjengene tilbake og redde ungdommen vår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder