SVARER: – Når så mange blir seksuelt trakassert på jobb trengs mer enn gode ord fra arbeidsministeren – det trengs politiske tiltak, skriver Seher Aydar.

Debatt

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Arbeidsminister Anniken Hauglie skriver i VG 28.11 om seksuell trakassering i arbeidslivet, med fokus på den kommende julebordsesongen. Hauglie viser til forskning, #metoo og beskriver eksempler på seksuell trakassering. Alt dette er fint. Men når vi står ovenfor et samfunnsproblem så holder det faktisk ikke å framstå som handlekraftig i pressen - det må politiske tiltak til. 

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

SEHER AYDAR, Rødt-politiker.

Det er like mange som blir utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet som på byen, likevel har ikke regjeringen gjort mye for å stoppe seksuell trakassering i arbeidslivet. Det ble tatt noen viktige steg etter #metoo, men problemet er langt fra løst. 

les også

Et klaps på rumpa – er det så farlig?

Rødt stilte forslag om flere tiltak mot seksuell trakassering på Stortinget for ett år siden som både tar tak i det forebyggende arbeidet, skole og arbeidsliv og lavterskeltilbud for håndheving av saker om seksuell trakassering.

Til å begynne med motsatte regjeringen seg dette forslaget, men de snudde etter hvert og gjennomfører nå deler av den politikken vi foreslo. Det er vi glad for.
29. november leverte vi et nytt forslag mot seksuell trakassering, med fokus på arbeidsliv. Jeg håper regjeringen vil være med å finne gode løsninger, og ikke opptrer som bremsekloss denne gangen.

Arbeidet mot seksuell trakassering må styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven, og i forskrifter. Videre har arbeidsgiver en avgjørende rolle for å forhindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi mener arbeidsmiljøloven må presisere at arbeidet mot seksuell trakassering inngår i ansvaret arbeidsgiver har for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det tydeliggjør arbeidsgivers plikt, og vil også ha forebyggende effekt.

les også

Kritiserer NRKs lørdagssatsning: – Pinlig!

Det er bra at arbeidsgiver har plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen etter likestillings- og diskrimineringsloven. Men i tilfeller der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten og er kjent med at ansatte er særlig utsatt, kan det framstå som urimelig at arbeidsgiver ikke kan gjøres ansvarlig for forsømmelse av denne plikten.

Vi vi vil at regjeringen skal utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på arbeidsgivers plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering.

les også

Samboeren til Tor Mikkel Wara ut mot teaterforestilling: – De er inntrengere

Når så mange blir seksuelt trakassert på jobb trengs mer enn gode ord fra arbeidsministeren – det trengs politiske tiltak. Seksuell trakassering blir ikke borte av seg selv. Rødt foreslår derfor å sette ned et offentlig utvalg og gjennomføre en nasjonal omfangsundersøkelse som kartlegger seksuell trakassering i arbeidslivet, undersøker hvilke faktorer som påvirker faren for trakassering og foreslår tiltak som minsker denne risikoen. 

Disse forslagene har bred støtte blant de som jobber med likestilling, diskriminering og rettsvern for kvinner, og i fagbevegelsen. Nå må Hauglie ta stilling. Vil hun støtte disse tiltakene for å motvirke de problemene hun selv beskriver? 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder