bilde

Leder

Karakterkrav og glede over tallene

Matematikk er et av de grunnleggende fagene elever må beherske. I likhet med språkfag, er det et område der ny kunnskap legger seg på gammel kunnskap.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Glipper det på et tidlig tidspunkt, er det vanskelig å henge med i det videre løpet. Elevene må for eksempel beherske multiplikasjon og divisjon for å forstå hvordan de skal løse ligninger.

For å kunne undervise i matematikk så godt at alle elever får det med seg, må læreren ha en grunnleggende forståelse for tall og matematiske metoder. Derfor er det positivt at matematikk vektlegges i lærerutdanning i langt større grad enn tidligere. Alle de som i dag utdanner seg til lærere for 1.-7.trinn må gjennom grundige matematikkstudier. Og de må ha minst karakter fire i matematikk fra videregående skole for å komme inn på lærerstudiet.

les også

Bente (42) er læreren regjeringen ikke vil ha

I en ideell verden burde mattelærere på alle nivåer i norsk skole ha matematikk som fordypningsfag. Men med varierende skolestørrelse og varierende kommunestørrelse er ikke dette praktisk gjennomførbart. En nest beste løsning er derfor at alle lærere på de laveste trinnene har vært gjennom en solid opplæring i faget. Det kan bli vanskelig for studenter som ikke har basiskunnskap om tall og metoder. Dette er bakgrunnen for dagens karakterkrav i matematikk.

Vi har forståelse for dette kravet når det gjelder utdanningen for grunnskolelærere. Særlig i de første skoleårene har mange elever den samme læreren i de fleste fagene. I videregående skole, derimot, er det annerledes. Her står faglærerne sterkt. På lektorutdanningen på masternivå er det også krav om fire i matte for alle søkere. Dette stiller vi oss undrende til.

les også

På denne skolen har elevene fysisk aktivitet én time hver dag

På så høyt nivå kreves det dedikerte lærere som har fordypet seg i faget. Vi tviler på at studenter som har lavere karakter enn fire i matte fra videregående, vil velge matematikk fordypning på masterstudiet. De velger kanskje å fordype seg i norsk eller engelsk. En glitrende norsklærer trenger ikke matematikk. Vi frykter at skolen kan miste mange gode lektorer i andre fag ved dagens karakterkrav i matte.

Vi undrer oss også over at det er ulike karakterkrav for norsk og matte. Norsk er et like viktig fag som matematikk. Vi er tilhengere av at det skal være høye krav for opptak til lærerutdanningen. Målet må være å få de beste kandidatene til å søke seg til en av samfunnets aller viktigste jobbene. Og ikke minst - at de blir stående i jobben når de er ferdig utdannet.

Dette krever et bredt sett med virkemidler. Debatten om lærerrollen og kvalitet på lærerne må handle om langt mer enn karakterkrav i lærerutdanningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder