TERAPIRÅD: – Jeg har fire råd til hva du bør gjøre hvis du tror at terapien påvirker deg negativt, skriver Jørgen Flor.

Noen råd til deg som går i terapi

Det å gå i psykoterapi ikke er risikofritt. Men risikoen er større for at din psykiske helse blir dårligere hvis du lar være å gå i terapi, enn hvis du tar sjansen.

Publisert:
iconDette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JØRGEN FLOR, psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi og forfatter av boken «Skadelige samtaler – myten om bivirkningsfri terapi»


For kort tid siden snakket mange om en episode av Folkeopplysningen på NRK. I programmet ble det sådd tvil om nytteverdien av å gå til samtaleterapi. Den siste uken har vi lest forfatteren Hilde Rød-Larsens beskrivelser av det hun mener er metoo-opplevelser hos en psykiater. Slike oppslag skaper usikkerhet og skepsis til psykologer og psykiatere.

Derfor har jeg lyst til å gi noen råd til deg som går i terapi eller vurderer å gå i terapi.

Først er det viktig å si at å gå i psykoterapi ikke er risikofritt. Du kan bli avhengig av terapeuten, du kan få nye symptomer du ikke hadde før du begynte, din psykiske helsetilstand kan bli verre underveis eller du kan bli utsatt for grenseoverskridelser.

Men risikoen er faktisk større for at din psykiske helse blir dårligere hvis du lar være å gå i terapi, enn hvis du tar sjansen.

Jeg har fire råd til hva du bør gjøre hvis du tror at terapien påvirker deg negativt eller hvis du opplever noe behandleren sier eller gjør som krenkende.

Pluss content
Les også

Peder Kjøs: Grunnen til at vi pro­krastinerer - og triksene for å slutte

Hvorfor er det så vanskelig å gjøre det man skal gjøre til riktig tid? Disse grepene gjør Peder Kjøs selv for å unngå å prokrastinere.

1. Snakk med behandleren din

Psykologer og psykiatere er godt trent i å håndtere kompliserte problemer som oppstår i relasjoner, også i terapirelasjoner. Vi er veldig interessert i hvordan du opplever terapien og hvordan du opplever oss. Gi tilbakemelding til oss hvis det er noe du synes er rart eller ugreit.
Noen ganger kan vi oppklare misforståelser, eller vi kan gi informasjon om at sterke følelser etter terapi ikke er farlig, men ubehagelig. Jeg har flere ganger sagt unnskyld for noe jeg har sagt feil. Psykologer og psykiatere gjør feil.

Gi oss en sjanse til å løse problemet sammen. (Dette rådet gjelder selvfølgelig ikke ved direkte overgrep – da skal du kontakte politiet).

2. Ikke skyld på deg selv

Det er et hovedproblem at pasienter tar på seg skylden for terapi som går dårlig. Noen har dårlig selvfølelse, er deprimerte eller har blitt vant med at de ikke «mestrer livet». Terapi blir lett «enda en ting jeg ikke fikk til». I møte med høyt utdannede fagfolk kan det være vanskelig å tro at det er behandlingen det er noe galt med. Maktasymmetrien forsterker dette problemet.

Jeg har en hovedregel om at det er behandlingen som svikter pasientene og ikke pasientene som svikter behandlingen. Det betyr ikke at behandling alltid vil fungere – det er ingen mirakelkur.

Pluss content
Les også

Eksperter: Dette gjør stress med kroppen din

Stress over tid setter kroppen i alarmberedskap. Dette gjør stress med kroppen din.

3. Meld ifra

Hvis det ikke fungerer å snakke med behandleren din eller du synes at det som skjedde var respektløst eller uansvarlig skal du melde ifra. Først bør du vurdere å melde ifra til det etiske rådet i enten Psykolog- eller legeforeningen. Saksgangen gir behandleren mulighet til å reflektere over sin atferd og lære av eventuelle feil.

Hvis du tror at behandleren har opptrådt grovt uforsvarlig eller i strid med lovverk, skal du melde ifra til Helsetilsynet. Ved seksuelle overgrep eller lignende bør du snakke med politiet.

Drøft gjerne saken din med Pasient- og brukerombudet, Pasientforeningen eller Stiftelse 99 (overgrep begått av terapeuter).

4. Ikke gi opp håpet om god hjelp

Det finnes mange dyktige terapeuter der ute. Noen ganger kan de være vanskelige å finne og du må forsøke flere ganger før det er en god match.

Selv om tilliten til en behandler er brutt, bør du vurdere å forsøke på nytt med en annen. Fortell tidlig om dine opplevelser til en ny behandler og forklar hva du trenger for å kunne stole på en behandler på nytt.

Husk at vi er trent i å jobbe med folks skepsis, ambivalens og mistillit.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no